Bewoners

Voor de wijkkrant zijn de afgelopen jaren vele (oud)bewoners geïnterviewd. Bewoners die zich inzetten voor hun buurt, een specifiek project, het buurtpreventieteam of wijkteam, of gewoon iets interessants te vertellen hebben over zichzelf of over (de geschiedenis van of een bedrijf uit) de wijk. Onderstaand kunt u interviews downloaden.

De Heer Verboom

Koen Oome

Evert Josemanders

Aard-Jan en Marieke

Han Geurts

De heer Spruijt
De heer Spruijt

Bert Kruyne
Bert Kruyne

Dhr Eelkman Rooda
Dhr Eelkman Rooda

Wim Cornelis

Sjaak de Keijzer
Sjaak de Keijzer

Kees Cosijn
Kees Cosijn

Rinus Houtman
Rinus Houtman

Boukje van Arkel
Boukje van Arkel

de heer en mevrouw Boot
de heer en mevrouw Boot

de heer van Eijk
de heer van Eijk

De heer Versluis
De heer Versluis

Jan de Wit
Jan de Wit

Piet IJsselstein
Piet IJsselstein

Mevr. Rietkerk
Mevr. Rietkerk

Martin Oostenburg
Martin Oostenburg

Theo Smits
Theo Smits

Ton Planken
Ton Planken

Mevr. van Strij de Regt
Mevr. van Strij de Regt

Peggy Meijboom
Peggy Meijboom

Ronald Bakker

groencommissie nieuwe park
Trudie Galama

nieuwe park
Shiwa Rietkerk

Wilma Neefjes

Lydia van der Worp

Wilma Neefjes zegt Nieuwe Park vaarwel

wijkteam nieuwe park
Mevrouw Kramp

wijkteam Nieuwe Park
Trudy Dongelmans

wijkteam Nieuwe park
Jan de Haan

Cora van Leeuwen

wijkteam nieuwe park
Ton van Loon

De heer Ligthert


Een aparte wijkbewoner


Lianne van Rooijen


Geri van Ittersum


De heer Ligthert

wijkteam nieuwe park
Rob Levering

Jaap Addicks

Mevrouw de Jong

Jac. Bezemer

Welkom in het Rode Dorp

Sinterklaasherinneringen uit een ver verleden

Mick Bunnik

Mevrouw Kossen

Nieuwe Gouwe OZ nr 5