Kerken

Gouda telt zo’n veertig kerkgenootschappen. Ook in onze wijk zijn er meerdere. Behalve in de twee kerkgebouwen worden er ook op andere plaatsen zondagsdiensten gehouden. Lang niet alle wijkbewoners kennen hiervan de achtergronden. Voor buitenstanders zit de kaart van kerkelijk Gouda erg ingewikkeld in elkaar. Reden om hierop in een serie artikelen in te gaan. Niet alleen de geloofsovertuiging van het genootschap komt aan bod, maar ook de leden, de activiteiten en het gebouw zelf.