Organisatie

Het wijkteam is sinds 5 november 2004 een stichting (Stichting Wijkteam Nieuwe Park) en is daarmee een rechtspersoon geworden. Daarmee is het een duidelijke partij bij contacten met anderen. Het kan ook een zelfstandig financieel beheer voeren en als opdrachtgever fungeren bij projecten ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

De statuten voorzien in een bewonersvergadering waaraan iedere wijkbewoner kan deelnemen. Het bestuur roept de vergadering minstens eenmaal per jaar bijeen. Het legt daarin door middel van een jaarverslag verantwoording af van het gevoerde beleid en brengt een financieel jaarverslag uit. Ook wordt het oordeel van de bewonersvergadering gevraagd over een jaarlijks activiteitenplan. Het bestuur heeft de bevoegdheid voor bepaalde activiteiten of onderwerpen een commissie, een werkgroep of een projectgroep in het leven te roepen. Verder kan het de bewonersvergadering voorstellen een Raad van Advies bestaande uit wijkbewoners in te stellen. Met het instellen van deze groepen beoogt het bestuur een breed draagvlak te creëren voor verbeteringsmaatregelen en voor adviezen aan gemeente en andere instanties.

Wie geinteresseerd is kan de statuten en het huishoudelijk reglement op deze website bekijken.

Het wijkteam vergadert iedere 2de maandag van de maand om 19.30 uur in Gouwestein Van Bergen IJzendoornpark. 

IMG_4940

Cor von Meijenveldt

Van Bergen IJzendoornpark 18

John Hexspoor

John Hexspoor
Kattensingel

groencommissie nieuwe park

Trudie Galama
Van Bergen IJzendoornpark 15
tel 523525

IMG-20200628-WA0000

George Kroon

Manon Vonk

Manon Vonk ,
Majoor Fransstraat 36
tel 585357

 

 

Pages: 1 2