Buurtpreventie

Het doel van het buurtpreventieteam is om de wijk veiliger, heel en schoon te krijgen.De Politie speelt daarbij uiteraard een rol even als de gemeente als eigenaar van het openbaar gebied en Cyclus als beheerder. Maar bewoners kunnen zelf ook een actieve rol vervullen. Bewoners kunnen alert zijn en vernielingen, brandstichtingen, onveilige plekken en verdachte situaties, kapotte lantaarnpalen, scheve stoepen, bouwoverlast e.d. melden. Bewoners zijn de ogen en oren van de wijk. Het buurtpreventieteam bestaat uit vertegenwoordigers van de wijk, de politie, Cyclus en stadstoezicht. Zij komen eens in de 6 weken bij elkaar.