Lombok terrein

Oktober 2020

ombokterrein
Donderdagavond 8 oktober was de online informatie avond over de ontwikkelingen op het Lombokterrein. We hebben aan de ruim 20 aanwezigen toegelicht wat de status van de plannen is. De gezamenlijke ambitie van gemeente en ontwikkelaar is om hier een luw, groen woonmilieu te realiseren voor rond de 60 woningen. De nieuwe buurt moet een aanvulling op het Van Bergen IJzendoornpark zijn en een visitekaartje worden voor de stad.

Tot en met het einde van het jaar werken ontwikkelaar en gemeente gezamenlijk aan de randvoorwaarden van het plan. Hierin staat aan welke eisen het plan moet voldoen om een financieel, ruimtelijk en milieutechnisch passend project te definiëren. Deze randvoorwaarden worden vastgelegd in een kavelpaspoort dat de gemeente opstelt. Pas daarna start de ontwerpfase. We hebben tijdens de informatieavond onder andere gevraagd naar wat de droom van omwonenden is voor deze plek en wat de grootste nachtmerrie. Belangrijkste input is dat de wijk mooi moet aansluiten op het Van Bergen IJzendoornpark, dat we moeten opletten voor extra verkeer en dat er een wens is echt iets bijzonders te doen op deze plek.

Donderdagavond 26 november om 19.30 uur is de volgende bijeenkomst. Ook deze bijeenkomst zal weer online worden georganiseerd. Dit is de laatste bewonersavond voordat het kavelpaspoort wordt afgerond en vastgesteld in het college. We hopen dat u allen inlogt om te reflecteren en input te geven voor verdere planvorming.
U kunt inloggen via de volgende link https://blauwhoed.citizenlab.co/workshops/lombokkavelpaspoort
Let op: U kunt bovenstaande link alleen via Google Chrome gebruiken op laptop of desktop.

Voor vragen kunt u ook mailen: dwerf@blauwhoed.nl