Wijkkranten

Tien keer per jaar wordt in een oplage van 1100 exemplaren de wijkkrant Nieuwe Park gedrukt. De krant wordt tevens digitaal verspreid aan contacten van het wijkteam zoals de Gemeente, de Gemeenteraad, ontwikkelaars, corporaties, de politie en het Sociaal Team. De wijkkrant wordt samengesteld door een redactie van vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van het wijkteam met bijdragen van bewoners en in de wijk actieve professionals. De wijkkrant is een belangrijk communicatiemiddel met nieuws over bouwplannen en projecten in het openbaar gebied, zaken waar het wijkteam en buurtpreventieteam actief mee bezig zijn en aankondigingen van activiteiten in de wijk, door en/of voor bewoners georganiseerd. Daarnaast zijn er achtergrondartikelen over o.a. de geschiedenis van de wijk, interviews met bewoners en algemene onderwerpen als klachten melden, wat doet Bouw- en Woningtoezicht, etc..

Informatie over adverteren in de wijkkrant kunt u krijgen bij Trudie Galama, tel. 523525.