Jaarlijkse wijkschouw

Voor het eerst dit jaar vindt de wijkschouw in het vroege voorjaar plaats, nl. op vrijdag 12 april a.s. De start is zoals ieder jaar in de H.J. Nederhorststraat om 13.30 uur; op het Stationsplein eindigt de schouw.

Op verzoek van Cyclus lopen we de wijkschouw vanaf nu in het voorjaar. Daardoor kan Cyclus, zeker in het geval van de groenvoorziening, beter de gesignaleerde zaken verwerken en kunnen wij als wijk daar ’s zomers beter de resultaten van zien.

Voor alle nieuwe bewoners behandelen we de jaarlijkse wijkschouw ook deze keer weer wat uitgebreider.

Als eerste lopen we het nieuwe ‘Rode Dorp’ door. Via de Kanaalstraat en de Gouwe naar het Nieuwe – en “Oude” Park. Vervolgens door de Van Strijenstraat en de nieuwbouw naar de Kattensingel met uitstapjes naar de Van Swietenstraat en de Crabethstraat. Op het Kleiwegplein naar het Vredebest en de Spoorstraat om op het Stationsplein te eindigen. Het doel van de schouw is de leefbaarheid van onze mooie wijk te verbeteren. Wat we doen is het signaleren van tekortkomingen op allerlei gebied, deze ver-volgens te rapporteren en oplossingen aan te dragen

Werkwijze
Sinds de oprichting van het Buurtpreventieteam – in juni 2004 – gaat éénmaal per jaar een aantal leden van het team een middag de wijk in vergezeld door Piet Streng van Cyclus. Dit is van belang voor ons team én voor Cyclus omdat op deze manier de lijnen kort zijn en dit het werken voor zowel Cyclus als voor het Buurtpreventie-team makkelijker maakt. Onze notulist Irene Tielman noteert alle onvolkomenheden die we tegenkomen. Deze lijst gaat in zijn geheel naar het KCC (Klant Contact Centrum, vroeger het MOG) en ook rechtstreeks naar Cyclus.

De opgestelde lijst wordt in de eerstkomende vergadering besproken en in de loop van het jaar afgewerkt door de betreffende instanties: van Cyclus met Piet Streng, met Ronald van Zwienen of Henk Graafland van de politie en Stadstoezicht met Fred Starreveld. In iedere vergadering krijgt de lijst opnieuw aandacht om te zien wat inmiddels is afgestreept door Cyclus en andere instanties en wat nog gedaan moet worden.

Wat wordt geschouwd? ……”alles”?
De schouwronde start altijd in de H.J. Neder-horststraat om 13.30 uur en duurt soms meer dan twee volle uren. Af en toe splitsen de leden zich op om echt alle straten in ogenschouw te kunnen nemen.
Wij nodigen ook dit jaar weer iedereen uit die iets in de wijk heeft gezien dat de aandacht verdient dit tijdens deze middag te melden aan het team. Ook stellen we het op prijs als u de gehele schouwronde mee zou lopen.

Wat kunt u als bewoner doen….?
Sinds 2004 wordt de gehele wijk jaarlijks ge-schouwd. Er is heel veel verbeterd in de loop van die jaren. Alles staat rechtop, graffiti wordt steeds weggehaald, groen wordt beter onderhouden, etc. etc. Er is echter ook een verslechtering te constateren. Sinds een aantal jaren wordt een toename van de hoeveelheid zwerfvuil in de gehele wijk geconstateerd. Niet alleen de fietsroute van de scholieren, ook elders op straat, in struiken en sloten. U als wijkbewoner kunt ook zèlf het hele jaar door melden bij:

  • het “Klant Contact Centrum” (KCC, vroeger MOG) – tel 140182
  • of via e-mail: www.gouda.nl/dienstverlening/meldpunten

Licht daarbij eveneens uw straatcontactpersoon in. Dan wordt de melding in de eerstvolgende vergadering besproken (lijst met telefoonnummers en adressen staat op de achterpagina van deze wijkkrant).

Tenslotte
Mocht u geen gelegenheid hebben met de schouw mee te lopen dan kunt u ook uw opmerkingen op een ander tijdstip schriftelijk of mondeling aan uw straatcontactpersoon doorgeven.
Graag zien wij u op vrijdag 12 april a.s. om 13.30 uur in de H.J. Nederhorststraat óf anders ergens ‘onderweg’ als we bij u in de buurt lopen!