ANWB borden

Van Bergen IJzendoornpark ANWB bord
Van Bergen IJzendoornpark

VAN BERGEN IJZENDOORNPARK

Burgemeester A.A. van Bergen IJzendoorn liet in 1895 Gouda een legaat na van 40.000 gulden voor de aanleg van “ …. eene wandelplaats op eenigen afstand van de bebouwde kom der Gemeente, die men aan twee kanten kan bereiken, zoodat men niet langs denzelfden weg behoeft terug te keeren .…”. Hiermee werd het Van Bergen IJzendoornpark naar een ontwerp van de Firma Groenewegen uit de Bilt aangelegd. Het park bestaat uit twee delen: het Oude Park (1901) in Engelse landschapsstijl met slingerende paden en waterpartijen en het symmetrische Nieuwe Park (1910).

 

 

Winterdijk ANWB bord
Winterdijk

 

WINTERDIJK

De Winterdijk (12e eeuw), met vroeger weteringen aan weerszijden, is een restant uit het middeleeuwse landschap tussen Gouda en Waddinxveen. Ze diende eerst als achterkade bij het ontginnen van land. Later kreeg ze een functie als waterscheiding tussen twee polders, waarbij een strook land tussen de Winterdijk en de Gouwe gebruikt werd voor waterberging. De Winterdijk is nu een hoofdverbinding in het natte ecologische netwerk in Gouda.

 

 

Huize Elisabeth ANWB bord
Huize Elisabeth

HUIZE ELISABETH

In 1919 ontwierp architect J. Duynstee Huize Elisabeth. Dit rijksmonument is een representatief voorbeeld van Haagse Schoolarchitectuur, een aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl. Gebruik van traditionele materialen, siermetselwerk en horizontale lijnen zijn kenmerkend. Het verhaal gaat dat de zandstenen leeuwtjes onder de luifel van de hoofdingang Villa Honk uitlachen. Het pand benam Villa Honk uit 1910 deels haar uitzicht.

 

 

 

De Drie Notenboomen ANWB bord
De Drie Notenboomen

DE DRIE NOTENBOOMEN

De Goudsche Stoombleekerij De Drie Notenboomen is in 1829 gesticht door Joh. Jaspers. Al in 1578 was op deze plek een wasserij. Schoon water, goede aan- en afvoerroutes, ruimte voor bleekvelden en de nabijheid van brandstoffen als turf en hout voor het koken van de was, maakten Gouda aantrekkelijk voor wasserijen. Tussen 1811 en 1986 waren er zo´n 73 in de stad gevestigd. Het huidige gebouw dateert van 1849 en is dankzij een burgerinitiatief in 2006 door een particulier gerestaureerd. Op het tableau boven de toegangspoort stampen twee vrouwen de was in een kuip schoon.

 

 

 

Van Beverninghlaan ANWB bord
Van Beverninghlaan

VAN BEVERNINGHLAAN

De oudste woningen aan de Van Beverninghlaan dateren van rond 1905 en vormen het best bewaarde Art Nouveau ensemble in Gouda. Bijzonder zijn de tegeltableaus en sgraffitodecoraties met dieren- en plantenmotieven. Zij verwijzen naar de natuur en het water in de omgeving. De voorstellingen hebben een symbolische betekenis, zoals de padden, die staan voor wellust. De woningen zijn ontworpen door architect W. Cromhout.