Eindrapportage

EINDRAPPORTAGE TOEKOMST INRICHTING ZUIDELIJK STATIONSGEBIED (ZSG) GOUDA

Samengesteld door het Bewonersinitiatief: Stefan Morel en Peter Schönfeld
Advies: David Tuinzing
Gouda, augustus 2015

1. Inleiding
2. Ontwikkelingsvisie voor ZSG
a. Inleiding
b. Aanleiding
c. Doel
d. Ambities
e. De vlag aan de horizon
f. Fasering van de ontwikkeling
g. Coalitie van geïnteresseerde partijen
h.  SWOT
 3.  Keuze locatie busstation noord of zuid
a. Inleiding
b. Tabel 1 Vergelijking scenario’s op sub-criteria
c. Tabel 2 Vergelijking scenario’s op hoofd-criteria
d. Tabel 3 Samenvatting
 4. Aanvullende verkeersstudies door Grontmij i.o.v. de Gemeente Gouda
a. Inleiding
b. Rapport van Grontmij: Verplaatsing busstation (12-01-2015)
c. Rapport Grontmij: Optimalisatie Stadsdienst Gouda (17-04-2015)
d. Commentaar op rapporten van Grontmij van bewoners NP en Rover
 5. Studies en informatie mbt verkeerscirculatieplan ZSG
a. Inleiding
b. Verkeersoplossingen door verkeerswerkgroep NP en Kadebuurt (27-3-2014)
c. Memo Grontmij circulatievarianten Vredebest en  Kleiwegplein (17-04-2015)
 6.  Uitslag enquêtes
a. Inleiding
b. Tekst enquête
c. Nieuwe Park
d. Binnenstad + overig
e. Burgemeester Jamessingel en Ronseflat
f.  Bewonersavond op 2 juni 2015
g. “Stakeholders” bijeenkomst 4 juni 2015
 7. Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Nieuwe Park 2004
 8. Eind presentatie van Bewonersinitiatief juni 2015