Bestaande planologische studies

advies werkgroep Flankerend Beleid ZSG mei 2013
advies Branche Advies Commissie ZSG april 2013

Rapport tbv supermarkt in ZSG oktober 2012
 
Visie op Zuid-Holland
Provinciale Structuurvisie
30 januari 2013

Atlas ranglijsten 50 Nederlandse gemeenten 2011

Eindrapportage Externe Commissie Midden Holland april 2013
Stadsmarketing Gouda
Resultaten 2012
Activiteitenplan 2013

woonvisie
gouda, centrum in de deltametropool
oktober 2003


Geachte heer Burki en mevrouw Bottinga
april 2009
 
Provincie ZH Koersnotitie Ruimte en Mobiliteit GS 9 juli 2013 (publicatieversie)

Provinciale Structuur Visie van de provincie Zuid-Holland 2030

Rabobank-krachtig-groen-hart oktober 2012

Lasalle studie effecten uitbreiding binnenstad 2008

Bestemmingsplan Nieuwe Park november 2010

Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Nieuwe Park febr 2004

Plan Multi Vastgoed 2013

Perceelslijst van de twee nog resterende wvg’s – april 2013
 
Provincie ZH Presentatie PS Verstedelijking 24 april 2013

Ruimtelijke Structuur Visie Gouda 2005-2030 deel 1 januari 2006

Ruimtelijke Structuur Visie Gouda 2005-2030 deel 2 januari 2006

Ambitie Utrecht Voorbeeld hoe het ook kan april 2012

De bindende schakel door Pi de Bruin Gemeente en NS 2003