Parkeren in Nieuwe Park

Parkeren in Nieuwe Park
Door Patricia Koppert-Bakker
Adviseur mobiliteit, gemeente Gouda

Tijdens de jaarlijkse bewonersvergadering van het wijkteam Nieuwe Park op 16 april heeft de gemeente een presentatie gegeven over het parkeren in uw wijk. Parkeren is een gevoelig onderwerp en uit de vragen die gesteld werden, blijkt dat het ook in uw wijk leeft. De presentatie is te vinden op de website van het wijkteam (www.wijkteamnieuwepark.nl).

Om beleid te maken voor parkeren is het belangrijk om de situatie te kennen. Daarom is in september 2023 in heel Gouda geteld hoeveel voertuigen er geparkeerd stonden in de openbare ruimte. En dit is vergeleken met het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Dit geeft de parkeerdruk aan. Als de parkeerdruk boven de 85% ligt, kan het erg druk zijn met parkeren. Dan kan het voorkomen dat er geen parkeerplek in de buurt van uw woning beschikbaar is. Er is op drie momenten gemeten: een middag door de week, een doordeweekse nacht en een zaterdagmiddag. Voor de buurt Nieuwe Park-Oost (begrenst door het spoor, Kattensingel, Nieuwe Gouwe Oostzijde en H.J. Nederhorststraat) is de parkeerdruk tijdens de doordeweekse nacht het hoogst, namelijk 85%. De meeste geparkeerde voertuigen zijn op dat moment van bewoners uit de eigen buurt (ook 85%). Er zijn vragen gesteld over het uitbreiden van betaald en vergunning parkeren, hier wordt nog aan gewerkt.

Er wordt een nieuw Omgevingsprogramma parkeren Gouda opgesteld voor heel Gouda en uw input is nodig. Waar moet de gemeente volgens u rekening mee houden bij de inrichting van de ruimte op straat? Moet er meer ruimte komen voor het openbaar vervoer? Of voor de auto? Of juist voor meer groen en speelplekken? De keuzes die de gemeente hierover maakt, bepalen uw leefomgeving. Daarom wil de gemeente weten wat u belangrijk vindt. Dat kunt u aangeven in een online raadplaging. Scan de QR-code hiernaast met de camera van uw telefoon, of ga naar: gouda.raadpleging.net. U komt dan meteen bij het invulscherm. De enquête is tot 15 mei in te vullen.

De resultaten van de enquête en de eerste inhoud van het nieuwe Omgevingsprogramma parkeren Gouda worden besproken met de Denktank. In de Denktank zijn heel veel verschillende belangen vertegenwoordigd, zoals alle wijkteams, de Fietsersbond, Rover. Na verdere uitwerking van het Omgevingsprogramma parkeren Gouda zal het worden vastgesteld door het college en de gemeenteraad. In het Omgevingsprogramma parkeren Gouda staan de uitgangspunten voor het parkeren in de wijken. De volgende stap is dan het opstellen van Wijkmobiliteitsplannen voor de verschillende wijken. De Wijkmobiliteitsplannen bevatten een nadere uitwerking op wijkniveau van het voor heel Gouda opgestelde mobiliteitsbeleid, zoals vastgelegd in onder andere het Verkeerscirculatieplan, het Omgevingsprogramma parkeren Gouda, maar ook bijvoorbeeld van het Beleidskader deelvervoer en de Nota grote en zware voertuigen. Volgend jaar wordt het Wijkmobiliteitsplan Nieuwe Park opgesteld waarbij uw input over verkeer, verkeersveiligheid en parkeren belangrijk is. Dan vragen we u, onder andere via de wijkkrant, ook weer om input te leveren. We hopen eind 2025 een vastgesteld Wijkmobiliteitsplan Nieuwe Park te hebben. Daarna zullen de maatregelen worden uitgevoerd. Voor vragen over het verkeersbeleid of mobiliteit kunt u mailen naar: mobiliteit@gouda.nl. Voor meldingen van fout parkeren of andere meldingen in de openbare ruimte kunt u gebruik maken van de app: Slim melden Gouda.