Volière

mei 2020

In het april nummer van de wijkkrant stond een uitgebreid artikel over de moeilijkheden die het wijkteam ondervindt bij het verkrijgen van de vergunning voor de verbouwing van de volière.

Kort na het verzenden van onze brief naar de gemeente ontvingen wij een bericht van ODMH, waarin stond welke stappen het wijkteam moet nemen om een vergunning te verkrijgen. Het wijkteam is nu bezig om hieraan te voldoen.

Het artikel in onze wijkkrant heeft effect gehad! Naar aanleiding hiervan heeft het AD een stukje over de volière geschreven. Dit heeft weer tot gevolg gehad dat drie politieke partijen: CDA, Gemeente Belangen en ChristenUnie vragen over de volière in de Gemeente Raad hebben gesteld. Hopelijk heeft dit meedenken tot gevolg dat het verkrijgen van een vergunning en daarna het verwerven van financiële middelen makkelijker wordt.

april 2020

Vanaf 2015 heeft het wijkteam Nieuwe Park de verzorging (inclusief de kosten voor voer etc.) van de volière in het Van Bergen IJzendoornpark op zich genomen. Vóór 2015 lag deze verantwoordelijkheid bij de gemeente. In de afgelopen vijf jaar verloopt deze verzorging dankzij wijkvrijwilligers (m.n. Manon Vonk) prima en trekken de vogeltjes dagelijks tientallen kijkers met name grootouders en kleine kinderen.

Helaas is het interieur van de volière, dat in 2015 al niet in erg goede staat was, verder verslechterd. Dit komt aan de ene kant door ouderdom (de volière is in 1962 gebouwd), maar aan de andere kant door de vogels zelf en niet onbelangrijk door een horde muizen en de laatste tijd ook ratten. De slechte staat van onderhoud en de zeer onhandige indeling binnen in de volière maakt het voor de verzorgers te zwaar en ook veel te ongezond. De ruimtes zijn heel moeilijk schoon te houden, waardoor het interieur erg onhygiënisch is.

Deze situatie heeft het wijkteam doen besluiten om de volière van binnen grondig te gaan verbouwen. Aan de buitenkant wordt niets veranderd. Het wijkteam heeft het volgende plan opgesteld, dat er toe moet leiden dat in oktober 2020 deze verbouwing klaar is. Dit is een vereiste, omdat het niet in het koude seizoen mag en ook niet in de lente i.v.m. broedseizoen van de vogeltjes.

De planning ziet er als volgt uit:
Vergunning bouwaanvragen (gereed februari 2020)
Bouwtekeningen maken en begroting opstellen (gereed maart 2020)
Financiën verzamelen via crowdfunding, reservering wijkteam, GoudApot en gemeente. Gedacht wordt aan een totaalbedrag van € 30.000 dat hopelijk deze zomer (2020) bijeen is gebracht.
Uitvoering verbouwing door aannemer (september 2020). NB de vogeltjes worden dan tijdelijk ergens anders gehuisvest.

Helaas is het bij het eerste punt van de planning al misgegaan. Het verkrijgen van de vergunning verloopt veel langzamer en moeizamer dan gedacht. Tot onze grote verbazing hoorden wij van het ODMH dat de volière een gemeentelijk monument is, voor ons volkomen nieuw. Wij zijn al in januari begonnen met het aanvragen van een vergunning, maar nu blijkt dat we onze aanvraag opnieuw moeten indienen. We zijn nu weer helemaal terug bij af en verliezen minimaal vier maanden van onze planning. Vijf jaar geleden wilde de gemeente van de volière af i.v.m. bezuinigingen. Als het wijkteam zich toen niet had opgeworpen als nieuwe beheerder was de volière nu afgebroken. Door de reactie van de autoriteiten en daarbij nog de corona-perikelen vrezen wij dat onze planning dit jaar niet haalbaar zal zijn, tenzij de vergunning op korte termijn, dus binnen enkele weken, afgegeven wordt.

Daarom heeft het wijkteam 20 april een brief met bovenstaande strekking aan de burgemeester en wethouder gestuurd, waarin gevraagd is om snel duidelijkheid te krijgen en hulp bij het (op korte termijn) verkrijgen van een vergunning. Op langere termijn verzoekt het wijkteam de gemeente om een gesprek om te zien in welke mate de gemeente financieel zou willen bijspringen om de verbouwing te realiseren.

januari 2020

Ondanks dat al het geregel rondom de verbouwing van de volière heel traag lijkt te gaan, worden er toch belangrijke stappen gezet. We zijn druk bezig met de vergunning. Afspraken met de gemeente staan ingepland. De papieren voor de aanvraag van subsidie bij diverse fondsen worden klaar gemaakt. Ook zijn er al mooie foto’s genomen van de vogels in de volière.