Wijkschouw

Vrijdag 12 april was het weer zover: de jaarlijkse “wijkschouw”. Dit jaar voor het eerst in het voorjaar omdat we dan de hele zomer kunnen genieten van de verbeteringen. Behalve leden van het Buurtpreventieteam heeft ook een bewoner een deel van het parcours meegelopen.

Wat volgt is een greep uit wat er zoal is gesignaleerd.

Zoals gewoonlijk werd gestart in de Nederhorststraat. Van daaruit door het nieuwe Rode Dorp. De oplevering heeft nog niet plaats gevonden. Dat is de oorzaak van nogal wat op- en aanmerkingen. Zoals bijvoorbeeld bomen die rechtstreeks in de zanderige grond zijn gepoot. Als dat niet wordt veranderd is de bomen geen lang leven beschoren. Los bouwmateriaal ligt her en der. Er staan enkele overbodige borden. Het had die ochtend voor het eerst in drie weken wat geregend: toch al plassen op straat. Dan is de grond langs de waterkant van het Binnenhof gefreesd, waarin buurtbewoners allerlei bollen hadden geplant die op het punt stonden te gaan bloeien en nu dus totaal verdwenen zijn. Daar wordt niemand vrolijk van…… De ondergrondse container bij het Binnenhof staat veel te hoog.

Zwerfvuil in de sloten langs de Winterdijk, bij de Goudse Waarden en langs de Kanaalstraat. Verder troffen we scheefstaande lantaarnpalen aan, door hondendrollen vervuild gras en ook zwerfvuil in struiken.

Voor voetgangers is er geen mogelijkheid om veilig vanaf de Nederhorststraat naar de Steve Bikobrug en het Politiebureau te lopen. Dat is ook het geval vanaf de ingang van het Van Bergen IJzendoornpark langs de Koemanslocatie naar het Bolwerk toe. Er is dringend behoefte aan een apart en goed begaanbaar voetpad vanaf het Bolwerk tot tenminste het tehuis “Gouwestein”. Het herstellen van het oude voetpad – dat nu op de nieuwbouwlocatie onder het zand ligt – kan een goede tijdelijke oplossing vormen. Het bestaande deel van het voetpad bevat grote kieren tussen de tegels. Door de werkzaamheden voor Stedin zijn ook de grasmat en grote hoeveelheid drab bij de ingang van het park omhoog geperst.

Zoals altijd is weer nota genomen van de voortdurend wegzakkende bestrating in onze wijk, iets waar heel Gouda helaas om bekend staat. De walkant van de Kattensingel vertoonde weer diverse gaten. Het wordt tijd dat werkzaamheden die gepland zijn voor de walkantverbetering eindelijk eens van start gaan. Langs het Vredebest en het Stationsplein is gekeken naar acuut te verhelpen zaken. Alles is genoteerd door Irene Tielman en gerapporteerd aan het MOG.

U als wijkbewoner kunt trouwens ook zèlf het hele jaar door melden bij:

  • het “Klant Contact Centrum” (KCC, vroeger MOG) – tel 140182
  • of via e-mail:   www.gouda.nl/dienstverlening/meldpunten