Vanuit het wijkteam – januari

Op 12 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst in Het Segment, waar denk ik zo’n 60 bewoners aanwezig waren. Het was een heel goede start voor alle vrijwilligers en betrokkenen bij het wel en wee van de buurt. In mijn welkomstwoord heb ik verteld wat er afgelopen jaar allemaal is gedaan door het wijkteam en heb ik een toost uitgebracht op alle vrijwilligers in de wijk die zich belangeloos inzetten voor elkaar en de buurt. Daarna heeft wethouder Michel Klijmij-van der Laan één van deze vrijwilligers, Han Geurts de erepenning van de gemeente Gouda overhandigd voor zijn jarenlange inzet voor deze buurt. En toen bleef het nog lang gezellig napraten met een hapje en een drankje.

Het was voor het eerst dat we een bijeenkomst in Het Segment hadden. En dat smaakte naar meer! Het Segment is een prachtige school! Het is een school voor praktijkonderwijs in vele richtingen voor leerlingen van 12-18 jaar. Eén van deze richtingen is ‘horeca en voeding’ en dan hoort daar natuurlijk ook een klaslokaal in de vorm van een gezellige kroeg bij. Daar was dus onze nieuwjaarsbijeenkomst.

Het wijkteam is vol enthousiasme aan het nieuwe jaar begonnen en dat hadden we ook willen beginnen met de feestelijke heropening van de volière. Helaas is dat niet gelukt. De renovatie heeft meer voeten in de aarde dan gedacht en de vogels kunnen pas terug als alles klaar en veilig is voor hen. We hopen dat het allemaal voor de start van van het broedseizoen goed komt en zullen u tijdig laten weten wanneer de feestelijke heropening zal zijn.

Er staat het nodige te gebeuren de komende tijd. Op 29 januari organiseert de Goudse een bijeenkomst voor de bewoners van de appartementen aan het
Crabethpark en voor omwonenden, vanwege de nieuwbouwplannen. En op 30 januari organiseert de gemeente een avond voor de bewoners rondom het park en andere geïnteresseerden over de plannen voor het ‘revitaliseren’ van het Van Bergen IJzendoornpark. U leest hierover meer elders in deze wijkkrant.