Straatnamenboek

In 1950 schreef de gemeentesecretaris, de heer Pot, een brief aan de historische vereniging van Gouda. Daarin stelde hij voor om een boek te schrijven over de geschiedenis van de Goudse straatnamen.

Twee dagen nadat hij zijn brief schreef, overleed hij. Uiteindelijk kwam het boek er toch, maar wel veel later dan gepland: in 1979. Het boek was zo snel uitverkocht dat binnen enkele weken een herdruk nodig was. Vorig jaar heeft de historische vereniging een geheel vernieuwde versie van het boek uitgebracht onder de titel ‘Stad van de Gouwenaars’. Het eerste deel ging over de binnenstad en Stolwijkersluis. Nu, in april 2013 komt het tweede deel uit; dat gaat over Nieuwe Park, de Korte Akkeren, Kadebuurt en Kort Haarlem. In het boek wordt onder andere ingegaan op de geschiedenis van de wijk en de herkomst van straatnamen. Het boek is te koop bij de Goudse boekhandels en via info@diegoude.nl. Meer informatie over de historische vereniging staat op www.diegoude.nl. Wilt u alvast kennismaken met die Goude? Dan kunt u een gratis editie van de Tidinge, het magazine van de vereniging, aanvragen via Trudie Galama: ledendiegoude@hotmail.com.