Bewonersenquête

Op 2 juni is een bewonersavond gehouden waarop informatie is gegeven over de toekomst van het stationsgebied. Centraal stonden de vragen:

  • moet het busstation naar de noordzijde van het NS-station of niet?
  • hoe kan het fietsparkeren aan de zuidzijde worden opgelost?

We hebben op die avond vijf scenario’s voor de toekomst voorgelegd. Voor twee van die scenario’s was veel steun, namelijk:

  1. Busstation blijft waar het is, fietsen in een vernieuwd NS-gebouw
  2. Busstation naar de andere zijde van het spoor, fietsen in een vernieuwd NS-gebouw, plein en park op vrijgekomen plek busstation

Voor drie andere scenario’s was vrijwel geen steun. Dat waren scenario’s waarbij het busstation naar de andere zijde van het spoor gaat, en fietsen op de vrijgekomen plek van het busstation worden geparkeerd: óf op maaiveld, óf in een apart “Huis van de Fiets”, óf in een nieuw gebouw samen met winkels en woningen.

We willen graag de mening van zoveel mogelijk bewoners in Nieuwe Park over de twee scenario’s waarvoor de meeste steun bestaat. Want misschien was u verhinderd om naar de bewonersavond te komen. Met uw mening kunnen we een evenwichtig advies aan B en W en de Gemeenteraad opstellen.

U kunt hier meer informatie downloaden