Oproep

Beste bewoners van Nieuwe Park,

Om de vogels in de komende jaren te kunnen voeren, hebben wij ook uw hulp hard nodig. Met het sponsorgeld dat nu is binnengekomen redden wij dat niet. Wij doen een dringend beroep op u: wordt Vriend van de Volière! Met uw eenmalige of jaarlijkse bijdrage kunnen wij de volière met zijn bewoners in stand houden.

Wijkteam Nieuwe Park