Geveltuintjes

Heeft u al plannen gemaakt voor een geveltuintje?
Wacht even met aanleggen.

Misschien dat niet alle werkzaamheden in uw straat al zijn afgerond. Het kan zijn dat er nog iets moet gebeuren met de bestrating of dat er een fietsrek geplaatst gaat worden.

Wanneer de beplanting beschadigd wordt door werkzaamheden aan de straat, wordt deze niet vergoed door de gemeente, of degene die in opdracht van de gemeente het werk uitvoert. Dat zou toch jammer zijn van de plantjes die u net hebt neergezet. Maar als alle werkzaamheden in uw straat zijn afgerond kunt u aan de slag.

In de laatste wijkkrant stond een uitgebreid artikel over de aanleg van een geveltuintje met tips voor de beplanting. Let u op de maximale breedte? Die is 45 centimeter, inclusief een deugdelijke opsluiting, bij voorbeeld een staande trottoirtegel.

Voor meer informatie zie de folder geveltuintjes

Veel succes met de aanleg van uw tuintje. Het wordt deze zomer heel fleurig in onze wijk.