Bomen in het Park

Dat er prachtige bomen in ons park staan, weet iedereen in de wijk. Dat sommige bomen bordjes hebben, is ook bekend. Maar dat die bordjes in het voorjaar vernieuwd gaan worden, dat is vast wel een nieuwtje. En dat maar liefst veertien van de in de Goudse Bomenroute opgenomen bomen in ons park staan, dat weten ook maar weinigen. Al met al een goede reden om de bomen eens nader te bekijken. Dit is de start van een serie artikeltjes over bomen in het Van Bergen IJzendoornpark, “ons” park. Over elke boom is wel iets te vermelden. Sommige bomen hebben een bijzondere oorsprong, andere merkwaardige eigenschappen en over weer andere zijn (soms grappige) wetenswaardigheden te vertellen.

De Trompetboom

Moerascypres

De Japanse Notenboom

De Zomereik

De Mammoetboom

Magnolia

De Treurwilg

De Beuk

De Schijnbeuk

De Amberboom

De Zakdoekjesboom

De Kerstboom

De Zwarte Els

De Plataan

Hollandse Linde

De Kaukasische Vleugelnoot

Zilveresdoorn

Hartjesboom

De Valse Christusdoorn

De (Knot)wilg

Het Sierappeltje

Italiaanse populier

De Forsythia

Mammoetblad

De Walnotenboom

Tamme kastanje

Moeraseik