VerkeersCirculatiePlan

November 2020

In de wijkkrant van vorige maand heb ik aangegeven dat er gewerkt wordt aan het participatietraject voor het VerkeersCirculatiePlan (VCP). In dat traject wordt gewerkt met deelnemers van wijkteams, maar ook van Rover, Fietsersbond, Gouda Sterk a/d IJssel, Driestar, etc. Ik neem deel namens het wijkteam Nieuwe Park.

Voor de ondernemers is er een apart spoor opgezet; aan het eind zullen de beide visies met elkaar verenigd moeten worden. Een uitgebreide uitleg over het proces, met achterliggende plannen, is beschikbaar via de https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Verkeerscirculatieplan 

Inmiddels zijn er drie sessies geweest. In de derde bijeenkomst werd vooral ingegaan op de corridors voor doorgaand verkeer. In de tekening zijn de diverse corridors aangegeven. Uitgelicht hierin is de route langs de singels, voor ons het meest dichtbij. Ook is te zien welke andere routes van belang zijn. Het instellen van een ,,knip” langs de singels is besproken, met mogelijkheden voor ontheffingen voor lokaal verkeer / bewoners. 
Voor elke doorgaande route werden de mogelijkheden en beperkingen doorgenomen.

Ieder zit natuurlijk met zijn eigen achtergrond in die discussie. Wat mij betreft zijn voor onze wijk de volgende punten belangrijk:

  • Bereikbaarheid: een doorgang naar andere delen van de stad, maar ook Reeuwijk, Haastrecht, de A12 en de bereikbaarheid van de scholen en tehuizen langs de Winterdijk;
    Tegengaan / verminderen van sluipverkeer langs het station en over de Kattensingel en door het park van en naar Nieuwe Gouwe OZ;
    Respecteren van de 30 km zonering via inrichten en handhaven.

Daarnaast heb ik op mijn eerdere oproep aan de e-mailadressen in de wijk opmerkingen gekregen over:
Rijgedrag buschauffeurs t.o.v. fietsers op de singels en het stationsplein;

  • Parkeerknelpunten in de Crabethstraat door vergunninghouders / bewoners van de oostkant van sector 2 die naar het station gaan;
    Trillingen en scheuren in muren door de verkeersdrempels op de Kattensingel.
    Te hard rijden – nog steeds – op de Kattensingel.

Deze opmerkingen worden door mij in het proces ingebracht.

Een nieuw element in de discussie, dat door mij ingebracht zal worden is de ontwikkeling van het Lombokterrein en de verkeersafwikkeling daar. Het gaat dan niet alleen over verkeer tijdens de bouwfase, maar ook in de uiteindelijke situatie. Ik sta open voor ideeën over de verkeersontwikkeling, ook als je vindt dat er dingen ontbreken of accenten verlegd moeten worden. Stuur me gerust een bericht via jwerooda@rooda.nl, doe een brief in de bus: Van Swietenstraat 22 of bel 0182 517316.