Veiligheidsavond

Van de gemeente is het volgende bericht voor het Wijkteam Korte Akkeren, Nieuwe Park, Plat-form Binnenstad en Initiatiefgroep Raam ( het gebied West) ontvangen: Zoals u wellicht hebt gelezen is er op 26 mei jl. in het Antonius College een veiligheidsavond voor het gebied Oost gehouden. Dit was de eer-ste in een reeks veiligheidsavonden in alle drie Goudse gebieden. Op 17 september a.s. zal nu een veiligheidsavond voor het gebied West in de Garenspinnerij worden gehouden, die begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond gaan de veiligheidspartners, waaronder gemeente en politie, in gesprek met bewoners en ondernemers over hoe de veiligheid in de buurt kan worden vergroot. Voor deze avond is iedereen uit het ge-bied, dus ook Nieuwe Park, welkom. Bewoners
die in een buurt wonen waar relatief veel woninginbraken worden gepleegd, zullen met een brief persoonlijk worden uitgenodigd. Voor het gebied West zal dat Korte Akkeren Oud zijn.
De burgemeester zal de bijeenkomst leiden, en zal die avond ook een schouw in de buurt hou-den. Vanzelfsprekend zijn leden van het wijk-team, buurtpreventieteams en anderen die zich inzetten voor de veiligheid in de buurt van ge-bied West van harte welkom op deze veiligheids-avond