Tijdelijke woonunits aan de Winterdijk 14

December

Een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Gouda en Mozaïek Wonen is voornemens een zestigtal containerwoningen te plaatsen op een voormalige schoollocatie aan de Winterdijk. Deze containerwoningen zullen geplaatst worden op de achtergebleven funderingsplaten.

Deze woningen worden in beginsel geplaatst voor een periode van 10 jaar. Men sluit overigens niet uit dat deze periode wordt opgerekt naar 15 jaar. Als potentiële doelgroep worden met name jonge starters en mensen met een urgente tijdelijke woonbehoefte gezien. De jonge starters kunnen zo’n container huren voor een periode van maximaal 5 jaar met een eenmalige verlenging van 2 jaar. De overige kandidaten kunnen maximaal voor 2 jaar een tijdelijk huurcontract krijgen zonder de optie van verlenging.

Het woonproject zal worden begeleid door een huismeester.
Het complex krijgt de beschikking over eigen parkeerfaciliteiten.

Als alles volgens planning verloopt, zal medio mei 2020 met de plaatsing/bouw worden gestart en zal het complex rond de jaarwisseling 2020/2021 worden opgeleverd.

Tijdens de inloopavond op 10 december jl. heeft het wijkteam zich laten informeren over dit project. Hierbij zijn over en weer diverse aspecten de revue gepasseerd. Met name op facilitair gebied was er weinig te melden.

Het wijkteam is met Mozaïek Wonen overeengekomen dat medio januari 2020 een vervolg bespreking zal worden belegd. Daarin zal niet alleen in technische zin informatie worden uitgewisseld maar specifiek worden ingegaan op verdere precisiering van de beoogde doelgroepen en de mogelijke facilitaire voorzieningen.

Het vorenstaande overziende: laat een ding duidelijk zijn het wijkteam ondersteunt van harte de initiatieven die de Gemeente Gouda en Mozaïek Wonen ondernemen om jongeren en mensen die om wat voor redenen dan ook een tijdelijke woonruimte nodig hebben tegemoet te komen. De vraag is alleen of de locatie aan de Winterdijk daarvoor de aangewezen plaats is en of de plannen uiteindelijk gerealiseerd gaan worden.