Zuidelijk Stationsgebied

Bewonersavond Zuidelijk Stationsgebied 2 juni in Huis van de Stad

Graag wil het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied en de gemeente de bewoners van Nieuwe Park, maar ook van de andere Goudse wijken, uitnodigen voor een informatie/discussie bijeenkomst op dinsdagavond 2 juni om 19.30 uur in de Raadszaal van het Huis van de Stad. Vanaf 19.30 uur zal er een kleine „markt” zijn met toelichting op enkele uitgewerkte scenario’s voor de ontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied. Er zal vervolgens om 20.30 uur een presentatie gehouden worden door het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied, waarna er ruimte is voor discussie. Uw mening over de ontwikkeling van het stationsgebied zal nadrukkelijk worden gevraagd, zodat daarmee in de besluitvorming rekening kan worden gehouden.

Het Bewonersinitiatief, bestaande uit Stefan Morel en Peter Schönfeld, heeft zich vanaf zomer 2013 ingezet om na het afstemmen van de plannen van Multi Vastgoed, toch een oplossing te vinden voor de herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied. Met heel veel “Stakeholders” hebben wij in het afgelopen anderhalf jaar één of meerdere gesprekken gevoerd om hun mening over de toekomst van het Zuidelijk Stationsgebied te horen en tegelijkertijd nieuwe ideeën hiervoor op te doen.

In de loop van 2014 heeft de gemeente ons gevraagd de scope van ons onderzoek te verbreden. Dit hield in dat we zowel de zuidkant als ook de noordkant van het station zouden bekijken. Dit is natuurlijk logisch omdat bij een eventuele verplaatsing van het busstation naar noord, dit een duidelijke impact zal hebben op het noordelijk stationsgebied, de reizigers en de afhandeling van het verkeer rond het stationsgebied. Het Bewonersinitiatief heeft hiermee ingestemd en sindsdien trekken het Bewonersinitiatief en de gemeente samen op. Hetgeen nu uitmondt in deze presentatie.

Omdat de complexiteit van het gebied heel groot is hebben we besloten de besluitvorming over de herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied in twee fasen te splitsen. De eerste fase beperkt zich tot het besluit wat er met het busstation moet gebeuren en direct daaraan gekoppeld hoe en waar een goede fietsenstalling kan worden gerealiseerd. Wanneer hier een besluit over genomen zal zijn (waarschijnlijk herfst 2015) zal in de tweede fase van ons onderzoek, op basis van de gekozen oplossing in de eerste fase, de herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied worden aangepakt waarbij natuurlijk ook het verkeer aan bod komt.