Project herinrichting Station zuidzijde

December

Op 17 oktober vond de officiële, feestelijke starthandeling plaats voor de Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied. Het was een mooi moment met gemeente, NS, ProRail, deelnemers van de Adviesgroep Zuidelijk Stationsgebied en omwonenden.

Sinds dat moment is de taxistandplaats naar de noordzijde van het station verhuisd en is de bochtverbreding richting het park aangelegd. Ook zijn de tijdelijke bushaltes voor de Spar aangelegd en gereed voor gebruik.

De aanbestedingsprocedure wordt deze maand afgrond zodat de aannemer volgend jaar kan beginnen. In het eerste half jaar van 2020 wordt er gewerkt aan het nieuwe buseiland en rond de zomer wordt het werk richting Vredebest en Kleiwegplein opgepakt. Medio mei start de bouw van de oostelijke fietsenstalling die in december 2020 gereed moet zijn. Op de stalling worden de overige beelden van Jo Uiterwaal geplaatst, zodat de oorspronkelijk serie weer compleet is en bij elkaar in het stationsgebied staat. Deze maand zijn de beelden opgehaald van hun standplaats in de binnenstad, waar ze bijna 20 jaar hebben gestaan. In de komende maanden worden ze gerestaureerd zodat ze er volgend jaar op hun nieuwe plek mooi bij staan.

De start van het werk is aanleiding om de communicatie rondom het project te intensiveren. Met (digitale) nieuwsbrieven en social media én de lokale krant geven we (de gemeente) informatie over wat er allemaal staat te gebeuren. Medio februari wordt via www.gouda.nl/stationsgebied een projectspecifieke webpagina gelanceerd waarin alle informatie over het project overzichtelijk bij elkaar staat.