Hoogvlietexpresse

wie komt ons team vast of als invaller versterken?
Na de zomer starten we met het zesde jaar begeleide boodschappenservice voor senioren. We kunnen dan weer rekenen op een nieuwe groep leerlingen van Praktijkschool GSG Het Segment, die dit schooljaar met onze vrijwilligers het boodschappen halen zullen begeleiden. Begeleider Marike Booster en de leerlingen, die het afgelopen schooljaar hebben geholpen: super bedankt!!

We zijn op zoek naar uitbreiding van ons vrij-willigersteam. Er is niemand gestopt, het is veel te leuk en dankbaar werk om te doen. Maar doordat de hulpvraag groeit en we zelf soms ook wel eens iets mankeren of bijvoorbeeld tegelijk op vakantie zijn, willen we graag meer mensen bij ons team betrekken. We zoeken daarom enthousiaste vrijwilligers uit de wijk Nieuwe Park of Korte Akkeren, die net als het huidige team op woensdagmorgen een klein feestje willen maken van het boodschap-pen halen door een groep van 40 tot 50 senioren. Het werk bestaat o.a. uit boodschappen inpakken, kopje koffie halen en een praatje maken. Maar ook mensen volledig begeleiden bij het boodschappen halen omdat ze fysiek een helpende hand kunnen gebruiken vanwege bijvoorbeeld slechtziendheid of (tijdelijke) rol-stoel. Vrijwilligers, die als invaller beschikbaar willen zijn of die vast een keer in de twee à drie weken mee willen draaien, zijn ook van harte welkom. Daarbij zijn er verschillende “diensten” die qua tijden liggen tussen ca 9.30 en 11.45 uur.

Heb je interesse? Kom dan op woensdagmorgen bij Hoogvliet langs en schiet ons aan voor meer informatie en/of draai een keer op proef mee. Je krijgt er enorm veel voor terug. Ons huidige vrijwilligersteam bestaat uit: Annemarie Blok, Marga Brenkman, Lies Elte, Trudie Galama, Miep Houtman, Annelie Kooijman, Cora van Leeuwen, Nel Nagel, Wilma Neefjes, Jannie en Daan Schenk uit Nieuwe Park en Mohammed Zakri vanuit Korte Akke-ren.