GoudsMagnifiek

In oktober zal Bouwbedrijf Frans Vink & Zonen starten met de bouw van een tweetal villa’s (bouwnummers 34 en 35) in het plan GoudsMagnifiek. De villa’s zullen worden gerealiseerd aan de Lepelaerstraat en maken deel uit van het nieuwbouwproject GoudsMagnifiek. Bouwnummer 34 is verkocht en de villa met bouwnummer 35 is nog beschikbaar. In week 40/41 zal de grond bouwrijp worden gemaakt, zodat in week 42 gestart kan worden met de heiwerkzaamheden. De verwachting is dat in het 3e kwartaal 2013 de woningen opgeleverd zullen worden. Tijdens de bouwperiode kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen. Uiteraard zal al het mogelijke worden gedaan om dit tot een minimum te beperken.