Vogelbordjes

Wijkbewoonster Anke Meerding is de initiatiefneemster van het drie-europroject “een informatieve nestkastenroute door de wijk aanleggen”. Dit ter bevordering van de vogelstand, de kennis over vogels en de bewustwording van de mooie natuur in onze wijk. Bioloog Hans van Gasteren en tekenares Marrianne Waalwijk hebben materiaal aangeleverd voor de informatieborden. Leerlingen van Praktijkschool Het Segment hebben de nestkasten en standaarden van de borden gemaakt en geplaatst onder leiding van meester Jos Bemmelmans en meester Anton. Het project is vanuit het wijkteam begeleid door Wilma Neefjes. Jaarlijks worden de oude nestjes verwijderd uit de kasten om klaar te zijn voor nieuwe bewoners in het voorjaar en oude kasten gerepareerd. Tengevolge van de bouwplannen en werkzaamheden in het openbaar gebied zijn borden en kasten verloren gegaan. Ook blijken de standaarden niet bestand tegen vocht. Er wordt gewerkt aan vervanging.

De bonte Vliegervanger

De bosuil

De huismus

De Specht

De torenvalk

De zwarte stern