Aanpassen station

Voor meer informatie zie: de website van Prorail

November
Nog een maandje te gaan…

Nu alle liften en roltrappen zijn ingehesen en de perronkappen geplaatst, is het einde van de werkzaamheden op station Gouda echt in zicht. De komende weken bouwt ProRail verder aan de (rol)trappen en de perronkappen. Zo maken we het dak van de perronkappen waterdicht, en kunnen we vervolgens de roltrappen afbouwen, testen en in gebruik nemen. Maar ook de wanden van de nieuwe trapopgangen moeten we nog betegelen.

Als de weersomstandigheden de komende dagen goed zijn wordt in het weekend van 10 november de vernieuwde trap naar perron 2 al geopend. De huidige trapopgang naar perron 2 sluiten we dan af, zodat we de trap daar kunnen afwerken. Een week later gebeurt hetzelfde met de trappen naar perron 1. De lift blijft gewoon in gebruik, de trappen blijven voor enkele weken gesloten.

Verder verwijderen we de tijdelijke overkappingen, zodat we de nieuwe perronkappen kunnen aansluiten op de bestaande kappen. Ook moeten de kabels en leidingen in de tunneldoorgang nog netjes worden weggewerkt. Als al deze werkzaamheden begin december zijn afgerond, ruimen we de bouwkeet en de bouwhekken op.

Werkzaamheden buiten het project
Om straks een gelijkvloerse aansluiting te krijgen tussen trein en perron, moeten we de perronkeerwanden (de muur die er voor zorgt dat het perron op zijn plaats blijft liggen) nog vervangen op perron 3 en 4. Dit kan alleen als er geen treinen rijden. Deze werkzaamheden konden we niet tijdens dit project uitvoeren. In overleg met de vervoerders wordt nog gekeken naar een geschikte datum om deze werkzaamheden uit te voeren. Dit zal in ieder geval in 2013 gebeuren.

Uiteindelijk is er ook nog een lift en overkapping gepland bij het perron aan de noordzijde van het station, de Bloemendaalkant. Deze maakt deel uit van één samenhangend ontwerp van NS-Stations, met kantoren, winkels, een bioscoop, een hotel en een nieuwe stationshal. Omdat de bouw van de lift en de perronoverkapping samenloopt met het totale project Spoorzone is deze pas voorzien in 2014-2015.

Trappen fietsenstalling
De fietsenstalling aan de Bloemendaalzijde van het station.

Met het openstellen van de fietsenstalling bij het Huis van de Stad werd al snel duidelijk dat de goot voor de fietsen te diep is aangelegd. Hierdoor is het erg lastig met een fiets de trap op of af te lopen. Hier wordt binnenkort iets aan gedaan. Er komt een betonnen verhoging op te liggen, waardoor de goot hoger (minder diep) komt te liggen. Hierdoor kan men makkelijker met de fiets de trap op of aflopen. In eerste instantie was er vanuit veiligheidsoverwegingen voor gekozen om de mensen met fiets en die zonder fiets van elkaar te scheiden. Naar aanleiding van de reacties die ProRail heeft ontvangen van de gebruikers hebben we uitgezocht of het toch mogelijk is om extra goten aan de zijkanten van de trap aan te brengen. Dit blijkt mogelijk te zijn in de vorm van metalen goten. Al deze aanpassingen aan de trap worden waar-schijnlijk in de maand november uitgevoerd. Tijdens dit werk kunt u gewoon gebruik blijven maken van één zijde van de trap. Hierdoor blijft de fietsenstalling de gehele tijd toegankelijk.

Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden op station Gouda? Het team Publiekscontacten staat open voor vragen, klachten en meldingen, van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 22:00 uur via het gratis nummer 0800-PRORAIL (0800-7767245).

Voor urgente meldingen over onveilige situaties of zware overlast kunt u buiten kantoortijd elke dag en op elk moment bellen met de meldkamer van Publiekscontacten via hetzelfde gratis nummer (0800-7767245).

Augustus – september

Einde werkzaamheden in zicht
De werkzaamheden aan station Gouda lopen voorspoedig. Inmiddels zijn alle liften in gebruik genomen: één in de stationshal en een lift op perron 1 (spoor 8/9) en op perron 2 (spoor 3/5). Tot het einde van het jaar vinden nog diverse werkzeemheden plaats. Deze richten zich op het verbreden van de trappen, het installeren van roltrappen en de bouw van de nieuwe perronkappen.

Wat gaat er wanneer gebeuren?
Afgelopen weekend (25-26 augustus 2012) is de roltrap van perron 1 op zijn plek ingehesen. Verder zijn we begonnen met de bouw van de overkapping van dit perron. Op dit moment werken we ook hard aan de trappen van perron een en twee. De ruwbouw van beide trappen van perron 1 is bijna klaar. In het weekend van 13 en 14 oktober wordt de roltrap op perron 2 ingehesen en bouwen we de perronoverkapping op dit perron. Datzelfde weekend vervangen we de laatste keerwanden (perronwanden) op spoor acht. Mochten er eventueel nog restwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan hebben we hiervoor het weekend van 15 en 16 december ingepland.

Eind van dit jaar zijn alle werkzaamheden afgerond. In januari 2013 is het dan tijd om het station feestelijk op te leveren.

Opgeruimd
Onze aannemer heeft het Lombokterrein opgeruimd. Er lag veel zwerfafval dat hij heeft verwijderd. Ook zijn er wat losse spullen die niet werden gebruikt afgevoerd. Hierdoor heeft het terrein weer een schone aanblik.

Fietsenstalling
De fietsenstalling aan de noordzijde van het station is intussen in gebruik genomen. ProRail maakt met de architect een plan om twee extra goten aan de trap toe te voegen. Deze zullen na de zomer worden toegevoegd. Om de extra goten goed te kunnen gebruiken zullen de leuningen van de fietstrap ook worden aangepast. Verder zal de bewegwijzering rond de onbewaakte stalling worden verbeterd.

Lift Noordzijde
De lift aan de noordzijde, Bloemendaalkant, maakt deel uit van één samenhangend ontwerp, met kantoren, winkels, een bioscoop, een hotel en een nieuwe stationshal. Dit ontwerp kan niet worden gesplitst. Omdat de bouw van de lift samenloopt met het totale project is de lift pas voorzien in 2014-2015.

NS plaatst OV-Chippalen
In de periode van september tot december 2013 gaat NS in de stationshal OV-Chippalen plaatsen.