Zeer ongelukkige boring van Bergen IJzendoornpark

Zoals de meesten van u de afgelopen twee weken gemerkt hebben was het van Bergen IJzendoornpark afgesloten voor verkeer dat naar de Nieuwe Gouwe OZ moest. De reden was een boring, die de utiliteitsbedrijven Stedin en Joulz, lieten uitvoeren door de firma Van Vulpen. Door het gat wat gemaakt is zijn negen buizen van 25 cm diameter en een lengte van 430 meter getrokken, die nu in het Bolwerk en het park boven de grond uitsteken (zie foto). Het is de bedoeling dat hierdoor binnenkort kabels en leidingen gevoerd worden. De bewoners zijn slechts enkele dagen voor de start van het project ingelicht d.m.v. een brief, zonder daarbij te vertellen hoe ingrijpend de werkzaamheden zouden zijn. Het wijkteam was überhaupt niet geïnformeerd, zodat het voor ons als een totale verrassing kwam. Het wijkteam is van mening dat de nutsbedrijven en ook de gemeente schromelijk in gebreke zijn gebleven met het informeren van de bewoners bij zo’n ingrijpend project. Ook het feit dat de boring zomaar in het plantsoen gedaan kan worden is stijlloos.

Dat het ingrijpend is geweest bewijst de grote schade aan het huis van Van Bergen IJzendoornpark 2. Bij betere voorbereiding en overleg met de bewoners had dit vermeden kunnen worden. De bewoner van nummer 2 heeft daardoor heel veel ellende allereerst met de reparatie van het huis zelf maar daarnaast ook met het verhalen van de schuld bij Stedin, Joulz en Van Vulpen. Trouwens op de Hoge Gouwe naast het nieuwe hotel schijnt het wegdek en de kademuur ook schade opgelopen te hebben.

De vraag komt op waarom vanaf de kop van het park geboord moest worden en niet op het braakliggende terrein naast Koemans. Dan was er veel minder overlast geweest. Het lijkt alsof de utiliteitsbedrijven maar kunnen doen wat en wanneer het hun het beste uitkomt zonder rekening te houden met andere belanghebbenden.

De negen buizen

Schade aan woning van Bergen IJzendoornpark 2