Winterdijk geasfalteerd en voort-gang riool project

Afgelopen week heeft Ballast Nedam de hele Winterdijk geasfalteerd inclusief het smalle fietspad naar het spoorviaduct. Hiermee is de fietsroute naar Bloemendaal, na maanden dicht geweest te zijn, hersteld. Maandag 22 april zijn de laatste “oude” bomen tegenover het Binnenhof ook gekapt. In dit eerste deel van de Winterdijk komen nu dezelfde bomen als al langs de rest van de Winterdijk geplant zijn. De bermen van de Winterdijk worden ingezaaid met “weidemengsel” zaad.

Helaas is de situatie bij de Hélène Servaesstraat nog niet goed. Pas als de keermuur langs de huizen, die de aarde moet tegenhouden, gereed is kan de bestrating afgemaakt worden. Dit werk zal waarschijnlijk tot 10 mei duren. Als laatste onderdeel van het rioolproject blijft de Nederhorststraat en een klein stuk van de Kanaalstraat over. Met de BAM en de Goudse Waarden worden over de logistiek afspraken gemaakt. Ballast verwacht dat het totale werk eind mei klaar zal zijn.