wijkschouw Reageren uitgeschakeld

Het optimaliseren van de leefbaarheid en veiligheid van onze woonomgeving in onze wijk is een van de belangrijkste taken van het buurtpreventieteam. De wijkschouw is een jaarlijks terugkerende activiteiten van het Buurtpreventieteam “Nieuwe Park” om de leefbaarheid van onze wijk op een goed niveau te houden.

De wijkschouw is dit jaar gehouden op 12 oktober door een bewoner van het “Nieuwe Parkerf” samen met Trudie Galama, Teak Spruijt, Piet Streng (van Cyclus), Jos Cremers en natuurlijk weer uitstekend ondersteund door Irene Tielman. Deze wijkschouw wordt sterk beïnvloed door de grote bouwprojecten in onze wijk. Zo wordt er nog altijd volop gebouwd aan het “Rode Dorp” en wordt er gewerkt aan de riolering (fase 3 en 4) op de Winterdijk en omgeving.

In de schouw is aandacht besteed aan de oprit en de toegangsweg van het “Nieuwe Parkerf”. Ook is de fietsenberging voor leerlingen van de “Goudse Waarden” in de Kanaalstraat aan herstel toe. Een jaarlijks terugkerend punt is het (vele) afval dat de leerlingen van met name de “Goudse Waarden” dumpen in de sloten aan het begin en het einde van het voetpad langs de BAM richting Hoogvliet.
Alle bevindingen van de wijkschouw kunt u hier downloaden.

Van de meldingen die zijn doorgegeven aan het MOG zijn er al diverse opgelost. Het melden van zaken betreffende de veiligheid in het openbare gebied van de woonomgeving is dus zinvol !!