VIP Reageren uitgeschakeld

Het is weer tijd om een aantal onderwerpen bij u onder de aandacht te brengen. Zaken waarvan het Vrijwilligersinformatiepunt denkt: ‘Goed om te weten’. Uiteraard is niet alles voor iedereen van toepassing. Vrijwilligerswerk is heel divers en is te vinden in allerlei verschillende sectoren. Aan u om datgene eruit te halen wat voor u van belang is.

Vrijwilligersfeest 1 november
De uitnodigingen voor het  vrijwilligersfeest zijn op 30 augustus per email verzonden aan de coördinatoren c.q. bestuurders van organisaties.
Heeft u deze mail met inlogcode voor het aanvragen van de kaarten niet ontvangen? Laat het ons dan even weten.

Workshops/trainingen

  • 03 september:  ‘Coachingsvaardigheden voor vrijwilligers’. Deze training is gestart bij het ID College en duurt zes avonden.
  • 26 september:  ‘Doelgericht twitteren’. Deze workshop is inmiddels volgeboekt.
  • 24 oktober:      ‘In veilige handen’.
  • 18 november:   ‘Inburgering Andersom’.
  • In november:  ‘Verzilver uw Passie’.  Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor 50+ers die hun talenten willen ontwikkelen c.q. inzetten voor vrijwilligerswerk.

Maatschappelijke stages niet meer verplicht?
Het ministerie van OCW heeft het voornemen om maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar 2014/2015 niet meer wettelijk verplicht te stellen. Er ligt een wetsvoorstel waarin het wel mogelijk blijft MaS als onderwijstijd in te zetten, in het facultatieve onderwijsprogramma: ‘Burgerschapsvorming en duurzaam vrijwilligerswerk’. Het VrijwilligersInformatiePunt maakt momenteel een plan om vrijwilligerswerk bij jongeren onder de aandacht te houden.
Ga voor meer informatie naar:http://www.maatschappelijkestage.nl

Maatschappelijke Beursvloer weer in 2014
Zoals eerder aangegeven, vindt dit najaar geen maatschappelijke beursvloer plaats. We willen organisaties en bedrijven de tijd geven hun matches uit te voeren. Maar voor volgend najaar staat deze zeker weer op de agenda! Bijgaand de link naar het filmpje over 2012 https://vimeo.com/72961680

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
We zien steeds meer Goudse bedrijven die zich in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) inzetten voor maatschappelijke organisaties. Onder andere doordat werknemers tijdens teambuilding en/of afdelingsuitjes vrijwilligerswerk doen. Voorbeelden zijn Rabobank Gouwestreek, Bacardi, Centric, Th. Van Dijk bv, ID College en de gemeente Gouda. De Stichting Present kan behulpzaam zijn bij de invulling van deze activiteiten. Zo zetten op 29 augustus 180 studenten van de Driestar Hogeschool zich in bij verschillende projecten!

Andere intiatieven/berichten

Het CJG denkt mee met professionals en vrijwilligers
Heeft u vragen over een gezin of jongere? Vanaf september is het voor professionals en vrijwilligers mogelijk om voor collegiale consultatie aan te sluiten bij de teamoverleggen van het Centrum voor Jeugd en Gezin Gouda (CJG Gouda); de teamleden van het CJG denken dan ieder vanuit hun eigen expertise mee met uw vraag. Voor meer informatie: http://info@cjggouda.nl

Samenspel met vrijwilligers in de zorg
Vilans en Movisie hebben instructiemateriaal ontwikkeld om de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers te verbeteren. Zie de website
Wijzigingen voor evenementenverkeersregelaar

Tot nu toe heeft de politie altijd de instructie voor evenementenverkeersregelaar verzorgd. Met ingang van 1 april 2013 kunnen mensen die evenementenverkeersregelaar willen worden hun instructie gewoon thuis via e- learning doen. De Stichting Verkeersregelaars Nederland SVNL regelt de e-learning.
Meer informatie http://secretariaat@verkeersregelaarsexamen.nl of bel: 030-8200361

Nationale week tegen de eenzaamheid 26 september – 5 oktober
De Week tegen Eenzaamheid zet organisaties en mensen aan tot actie.
Acties die bedoeld zijn om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen dat te worden, te betrekken bij activiteiten en te verbinden met andere mensen en organisaties. http://www.eenzaam.nl/kom-erbijGoudaBruist heeft een groep aangemaakt ‘Kom erbij’. Het is de bedoeling dat op 4 oktober in verschillende huiskamers in de stad ‘De film van de stad’ wordt gedraaid. http://goudabruist.nl/group/kom-erbij

Het nationale integratiediner 10 oktober
Een leuke manier om culturen binnen uw organisatie dichter bij elkaar te brengen is het nationale integratiediner. In het hele land vindt dit op 10 oktober plaats. En … allemaal zelf iets koken/meebrengen is de gedachte.
Zie: http://www.nationaalintegratiediner.nl/Wat-is-NID/

Financiën

Appeltjes van oranje 2014
Mensen met en zonder beperking met elkaar in contact brengen zodat ze samen kunnen optrekken, dat is in een notendop waar de Appeltjes van Oranje 2014 over gaan. Sociale initiatieven die zich hier sterk voor maken, maken kans op een prijs van € 15.000,= en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Aanmelden tot en met 30 september. http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/Appeltjes_van_Oranje_2014/
Extra budget Oranjefonds
Het Oranje Fonds heeft dit jaar een extra budget voor organisaties die de sociaal economische kansen van mensen versterken. Hiervoor ontwikkelden ze een vereenvoudigd aanvraagformulier en een snelle besluitvormingsprocedure. U kunt uw aanvraag tot 4 oktober indienen. http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/152940

Groen en Doen prijsvraag
Vrijwilligersprojecten die natuur en landschapsbeheer of groen in de stad bevorderen kunnen zich aanmelden en stemmen werven voor hun project voor 29 september via http://www.groenendoen.nu/project-aanmelden/ De winnaar ontvang € 25.000,–

Vragen?
Natuurlijk kunt u met vragen over deze of andere onderwerpen terecht bij de adviseurs van het VrijwilligersInformatiePunt: Heleen Schuurmans (0182 588659), Ingrid Vink (0182 588357) of Caroline Wammes (0182 588313). E-mail: vip@gouda.nl