Vijf nieuwe winkeliers voor Vredebest en Spoorstraat Reageren uitgeschakeld

Zoals al eerder in de wijkkrant gemeld zet het wijkteam zich in om het aanzien van Vredebest en de Spoorstraat te verbeteren door het opnieuw in gebruik nemen van de leegstaande winkels. Het wijkteam heeft daarom na overleg met Multi Vastgoed in augustus 2012 bekend gemaakt te zoeken naar jonge winkeliers, die met een vernieuwende aanpak deze winkels nieuw leven willen inblazen.

Hierop zijn meer dan veertien positieve reacties gekomen, die allemaal in aanmerking willen komen om zich hier te vestigen. Op dit ogenblik zijn er vijf panden beschikbaar en zijn dus de eerste vijf ondernemers aan het warmlopen om aan de slag te gaan. Het aantal panden, dat in aanmerking komt kan nog groter worden.

Wanneer de contracten met Multi getekend zijn kunnen de nieuwe winkeliers aan de slag om de winkels op te knappen om daarna zo snel mogelijk te starten met hun winkelactiviteiten.