Verzetsmuseum Gouda zoekt partners Reageren uitgeschakeld

Het Verzetsmuseum Zuid-Holland (VMZH) is intensief aan de slag zijn bereik in Gouda en de wijde omgeving verder uit te breiden om zo nog beter aan zijn missie te kunnen voldoen. De goede ervaringen uit de samenwerking met de Gemiva-SVG Groep en met het Vredesmuseum zijn een extra stimulans om hier verder mee te gaan. Naast zijn museale activiteiten was het Verzetsmuseum met zijn educatieve projecten vooral gericht op jongeren om deze via interactieve programma’s bewust te maken van hun eigen rol en mogelijkheden om op te komen voor de rechten van mensen.

In de toekomst wil het VMZH op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met mensen en organisaties om zijn maatschappelijk draagvlak verder te vergroten. Het VMZH is er van overtuigd dat het over een groot aantal uiteenlopende faciliteiten en deskundigheden beschikt die voor anderen van grote waarde kunnen zijn. Zo is het mogelijk om voor instellingen tentoonstellingen op te zetten, trainingen te geven, onderzoekers te ondersteunen, ruimtes beschikbaar te stellen enzovoorts met het doel dat deze activiteiten voor de wederzijdse partners een voordeel opleveren.

Om alle mogelijke samenwerkingsvormen voor het voetlicht te krijgen organiseert het VMZH in de maand september een tweetal denksessies met vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende organisaties, waarvan al een groot aantal mensen direct zijn benaderd. Deze sessies vinden plaats op woensdag 11 en 18 september van 17.00 – 19.00 uur op de Turfmarkt 30. Bij de denksessies is een buffet inbegrepen. Het belangrijkste doel van deze sessies is om een scala van projecten te bedenken waaraan het VMZH met verschillende partners zou kunnen gaan werken.
Via deze weg nodigen we ook andere organisaties en geïnteresseerden uit om aan één van deze sessies deel te nemen. Mocht u belangstelling hebben wilt u dan contact opnemen met de directeur van het VMZH onder telefoonnummer 0182-520385 of via e-mail arjen[at]verzetsmuseum-zh.nl.