Verkeerswerkgroep Zuidelijk Stationsgebied

Het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied (BZS) heeft, omdat de ontwikkeling van het verkeer een heel belangrijke factor is bij het maken van plannen voor het ZSG, een aantal bewoners van de wijken Nieuwe Park en Kadebuurt gevraagd of zij zich willen buigen over de verkeersaspecten van mogelijk plannen in het ZSG. Deelnemers aan de werkgroep zijn Geri van Ittersum, Wilma Neefjes, Bram Casius (Nieuwe Park en Rover), Wilco Spek, Jan Willem Eelkman Rooda, Jaap Addicks, Stefan Morel en Peter Schönfeld. Later heeft Benno Houweling zich bij de werkgroep gevoegd als vertegenwoordiger van het reizigersplatform “Rover”. Januari jl. is een verkeersavond voor de bewoners georganiseerd. De acht door de werkgroep geopperde verkeeroplossingen zijn toen gereduceerd tot vier opties: twee opties met het busstation aan de zuidkant en twee opties met het busstation aan de noordkant.

Tot nu toe is de werkgroep zesmaal bijeen geweest. Zij zal in de loop van mei met een voorlopig advies komen, dat kort daarna in een speciale bewonersbijeenkomst zal worden voorgelegd aan de bewoners van Kadebuurt en Nieuwe Park. Hopelijk is dan het resultaat dat er een duidelijke meerderheid voor een van de vier opties is. Deze optie zal dan als voorkeursoptie van de bewoners aan de gemeente worden voorgelegd. Dit is belangrijk voor de gemeente want zij willen dit jaar beslissen of het busstation blijft waar het is of naar de noordkant gaat. De verkeerswerkgroep zal hier ook een mening over geven. Een uitnodiging voor deze verkeersbijeenkomst zal naar de bewoners worden verstuurd.

In de werkgroep zijn óók twee vertegenwoordigers van “Rover”. Het kan zijn dat zij een andere aanbeveling doen dan de bewoners, maar dan zal natuurlijk duidelijk worden aangegeven waar de verschillen zitten. Hopelijk is dit niet het geval.