Vergunning verbouwing volière

In het april nummer van de wijkkrant stond een uitgebreid artikel over de moeilijkheden die het wijkteam ondervindt bij het verkrijgen van de vergunning voor de verbouwing van de volière.

Kort na het verzenden van onze brief naar de gemeente ontvingen wij een bericht van ODMH, waarin stond welke stappen het wijkteam moet nemen om een vergunning te verkrijgen. Het wijkteam is nu bezig om hieraan te voldoen.

Het artikel in onze wijkkrant heeft effect gehad! Naar aanleiding hiervan heeft het AD een stukje over de volière geschreven. Dit heeft weer tot gevolg gehad dat drie politieke partijen: CDA, Gemeente Belangen en ChristenUnie vragen over de volière in de Gemeente Raad hebben gesteld. Hopelijk heeft dit meedenken tot gevolg dat het verkrijgen van een vergunning en daarna het verwerven van financiële middelen makkelijker wordt.