Tussentijdse stand van zaken activiteiten Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied Reageren uitgeschakeld

1 oktober heeft het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationgebied een presentatie gegeven aan de gemeente Raad over de stand van zaken van onze inspanningen. Misschien had u dit in de krant gelezen dat dit zou gebeuren en vroeg u zich af: waarom weet ik daar niets van?

Het Bewonersinitiatief vindt dan ook dat het hoog tijd is u ook te informeren over de stand van zaken, zoals:

  • de bewonersverkeerscommissie heeft haar werk zo ver mogelijk afgerond en wacht op het ogenblik totdat er een aantal studies klaar zijn om haar werk verder af te kunnen maken en met haar conclusies naar buiten te komen
  • de zogenaamde “coalitiegroep” bestaande uit Bunnik, De Goudse, NS, Prorail, Gemeente en Bewonersinitiatief zijn weer een paar maal bijeen geweest. De opzet is te komen tot een voorkeurs scenario voor het Zuidelijke Stationsgebied waarbij oplossingen voor het busstation, fietsenstalling, verkeer en de openbare ruimte de belangrijkste punten zijn. Meer duidelijkheid wordt aan het eind van dit jaar verwacht.
  • het Bewonersinitiatief heeft een tussen rapportage gepresenteerd aan de drie verantwoordelijke wethouders: Bergman, Tettero en Niezen. In grote lijnen ondersteunen zij haar benadering en zijn ze benieuwd hoe het eindresultaat zal zijn. Natuurlijk weten zij van onze nauwe samenwerking met de ambtenaren, die hen regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen.
  • Presentatie door het Bewonersinitiatief op 1 oktober aan de gemeente Raad van de stand van zaken van haar activiteitenresultaten tot nu toe (deze presentatie is bijgevoegd). De aanwezige politieke partijen hebben hierover een aantal vragen gesteld en hebben ook unaniem hun waardering uitgesproken voor ons initiatief en de resultaten tot nu toe.

Op het ogenblik zijn er drie studies/onderzoeken gaande of zullen binnenkort gaan beginnen: Arriva is bezig met een vervoersonderzoek naar de consequenties voor haar van een eventuele verplaatsing van het busstation van zuid naar noord. Prorail/gemeente is bezig met een studie naar een oplossing voor een fietsstalling voor 3800 fietsen (in 2030) aan de zuidkant en daarnaast gaat de gemeente opdracht geven voor een verkeersstudie mbt een mogelijke verplaatsing van het busstation van zuid naar noord. Verwacht wordt dat deze onderzoeken begin 2015 gereed zullen zijn. Daarna zal het pas mogelijk zijn om de plannen af te ronden en knopen door te hakken.

Hier kunt u de presentatie downloaden