Toezicht op het stallen van fietsen bij het station Reageren uitgeschakeld

Sinds kort wordt er vier ochtenden per week toezicht gehouden op de wijze waarop fietsen bij het station gestald worden. In samenwerking met stadstoezicht houden deelnemers en begeleiders van REAKT toezicht op de gang van zaken bij de fietsenstalling in het stationsgebied. REAKT staat voor maatschappelijke dagopvang, dagbesteding en arbeidsrehabilitatie in Gouda en omstreken, maar ook in regio Den Haag, Rotterdam en Noord-Holland.

Fietsen die niet in de rekken staan worden voorzien van een sticker en in de rekken geplaatst.
Oude fietswrakken worden verwijderd, en fietsen die lang verkeerd gestald zijn, en niet worden opgehaald, worden verwijderd en opgeslagen op het Lombokterrein. De rechtmatige eigenaar heeft tot drie maanden de tijd zijn eigendom terug te vragen, door aangifte van vermissing te doen op het politiebureau en zal dan aangesproken worden op de wijze waarop hij zijn fiets gestald heeft.

Fietsen die met een slot aan rekken of palen staan kunnen niet verwijderd worden, maar worden voorzien van een sticker, waarin de eigenaar gevraagd wordt zijn fiets ordelijk te stallen. Er wordt nog onderzocht of het juridisch mogelijk is deze sloten te verwijderen en deze fietsen ook op te slaan op het Lombokterrein.

Het is mooi dat er werk gemaakt wordt om de omgeving van het station goed te organiseren.
Het zou fijn zijn als er ook een oplossing gezocht wordt voor het vele lang parkeren wat in onze wijk plaats vindt, terwijl er schaarste is aan parkeerruimte. Met regelmaat wordt er in de avond een auto geparkeerd, vertrekt de inzittende met koffer naar het station om enkele dagen later (soms na weken) weer terug te komen.