Themawandeling in de maand van de geschiedenis: Vorst en Volk Reageren uitgeschakeld

Op 12 oktober kunt u weer meelopen met een speciale themawandeling van het Goudse Gidsen Gilde. Vanwege de Maand van de geschiedenis is het thema dit keer Vorst en Volk. Het thema is gekozen omdat ons land dit jaar het feit viert precies 200 jaar een koninkrijk te zijn. Prinses Beatrix bezocht als koningin Gouda regelmatig, net als haar moeder en grootmoeder.
De stadhouders van Oranje speelden overigens al lang voor 1813 een rol in de Goudse geschiedenis. Aan het bijna verdwenen kasteel van Jacoba van Beieren zien we dat middeleeuwse heersers soms zelfs in Gouda woonden. Het Koningsglas in de Sint Janskerk laat een Spaanse koning zien die de kerk van die Goudse burgers een prachtig geschenk naliet. Vorsten lieten zich dus afbeelden, er werden straten naar hen vernoemd, ze kwamen op bezoek en de burgers bewonderden hun pracht en praal. Maar Gouda is ook gewoon een Hollandse stad, waar fascinatie voor het sprookje rond die macht zomaar kon omslaan. Opstandige stadsbesturen, dwarse individuen en rebellerende patriotten komen we tijdens deze wandeling ook tegen. Ze gaven blijk van de nuchtere kijk van Gouwenaren op al dat vorstelijk vertoon. Hoe is het nu? Komen ze nog wel eens, die vorsten en hoe presenteren de Goudse burgers zich dan? Loop deze wandeling in het kader van de maand van de geschiedenis met de Goudse Gidsen mee, in de hoop dat een oranjezonnetje u zal vergezellen.

Datum: zaterdag 12 oktober 2013
Tijd: 14.00-15.30 uur
Begin- en eindpunt: voor de Goudse Waag op de Markt
Aanmelden (verplicht) via stadsgidsengouda@gmail.com
Max. Aantal deelnemers: 40 (op volgorde van aanmelding)
Kosten: Euro 3,50 te voldoen aan de gids, kinderen tot 12 jaar gratis