Strooiroute

Als ik dit schrijf, moet je met een stormparaplu op stap en opzij springen voor opspannend water van te hard voorbij rijdende auto. Schaatsen op natuur ijs kan je vergeten en een witte kerst zitten er ook al niet in. Maar de winter is nog lang!

Wegen worden preventief gestrooid als er kans bestaat op gladheid. Alle wegen, fietspaden en stoepen in Gouda strooien is fysiek en financieel niet mogelijk voor de gemeente. Daarom beperkt de gladheidsbestrijding zich tot hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietsroutes.

Strooiroute
Op de gemeente kaart (gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Gladheidsbestrijding) kun je zien waar gestrooid wordt. In onze wijk wordt gestrooid: Kattensingel, Nieuwe Gouwe OZ, Kanaalstraat, Nederhorststraat, Winterdijk, Van Bergen IJzendoornpark, Stationsplein, Spoorlaan, Spoorstraat, Kleiwegplein, Vredebesten en Crabethstraat.

Alléén deze routes worden gedaan. Uitgangspunt is dat elke weg maximaal 350 meter van een gestrooide/geveegde weg af ligt. Bij sneeuw worden aangepaste routes gereden. Eerst worden de belangrijkste wegen schoongemaakt en daarna de overige routes.

Gratis strooizout voor uw stoep
Jouw huisstoep en die van je buren wordt dus niet gestrooid of geveegd. Ook normale woonstraten niet. Bij het afvalbrengstation van Cyclus aan de Goudkade kun je een gratis zak strooizout afhalen. Kortom, ook jouw inzet is belangrijk. Gladheidsbestrijding is dus werk voor ons allemaal!