Start herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

Sinds kort staat er op het Stationsplein een groot informatiebord over het project. Aanleiding is de start van de voorbereidende werkzaamheden van ProRail voor de bouw van de nieuwe fietsenstallingen. Om ruimte te maken zijn bomen gekapt langs het spoor op de plek van de nieuwbouw. Ook worden de komende tijd kabels en leidingen verlegd.

De planning van de gemeente is dat de werkzaamheden in het openbaar gebied na de zomer gaan starten. Vanaf dan gaat het project echt van start.

Definitief ontwerp
Het plan voor het zuidelijk stationsgebied begint definitieve vormen aan te nemen. Het ontwerp voor de fietsenstallingen en station zijn op onderdelen aangepast en ook in de buitenruimte zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd.
Op 14 februari is er een informatieavond geweest om met de bewoners van de Crabethstraat de laatste aanpassingen in hun straat te bespreken. Het definitieve ontwerp van de herinrichting zal gepubliceerd worden op de projectpagina: www.gouda.nl/stationsgebied.

Het ontwerp voor de buitenruimte wordt de komende maand afgerond waarna het uitvoeringscontract wordt opgesteld. De aanbesteding van het werk staat gepland voor de zomervakantie zodat er medio oktober gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden. Deze zullen bestaan uit het tijdelijk verplaatsen van de bushaltes naar het trottoir voor de Goudse verzekeringen en het station en het inrichten van een bufferlocatie op het Lombok terrein.

Het hele herinrichtingsproject is opgedeeld in drie delen.

  • De fietsenstallingen ten westen-, onder- en ten oosten van het stationsgebouw worden ontworpen en gebouwd onder supervisie van ProRail.
  • De verbouwing van het stationsgebouw zelf zal door NS worden uitgevoerd.
  • De gemeente Gouda is verantwoordelijk voor de herinrichting van het Stationsplein, de nieuwe bushaltes, de verbindingen met Vredebest, Crabethstraat en de weg naar het Van Bergen IJzendoornpark.

ProRail, NS en de gemeente zullen ieder een eigen aannemer hebben. De coördinatie van deze drie partijen en de logistieke planning ligt bij de gemeente. Tijdens de bouw moeten het verkeer, de bussen, de fietsers en reizigers altijd het station kunnen bereiken. Dit te regelen is geen gemakkelijke klus. De wachtplaats van de bussen zal op het Lombokterrein zijn en in die periode zullen de bushaltes voor het gebouw van “de Goudse” zijn gelegen tegenover het NS stationsgebouw.

Hopelijk is alles in 2022 klaar en heeft Gouda dan een mooi Stationsplein met voldoende goede voorzieningen voor alle gebruikers én een rustiger verkeersafwikkeling in onze wijk.