Slangen staal start herstel Zonnewijzer Reageren uitgeschakeld

Afgelopen week is de Zonnewijzer van het GSG Segment, waar hij anderhalf jaar gelegen heeft, vervoerd naar de firma Schep. Hier is alle roest en oude verf van het staal gestraald en heeft de zonnewijzer een nieuwe beschermende verflaag gekregen. De Zonnewijzer ligt nu in de constructiehal van de firma Slangen staal aan de Nijverheidstraat waar de herstelwerkzaamheden zijn begonnen. Deze reparatie en het verven in de juiste kleuren en zonnetekens zal nog wel enkele maanden duren.

Voor de fundering en het plaatsen van de sokkel is een omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd. De vergunning wordt op korte termijn verwacht. Alles bij elkaar hopen wij dat de plaatsing van de Zonnewijzer op de kop van het Nieuwe Park in de loop van het najaar zal zijn gerealiseerd.