Sanering Lombokterrein Reageren uitgeschakeld

Binnenkort start in opdracht van Stichting Bodemsanering NS (SBNS) een sanering op het Lombokterrein. Het terrein wordt op meerdere plaatsen tot ongeveer 4 meter diep ontgraven. De afgegraven grond wordt met afgesloten vrachtwagens naar een erkende grondverwerker gebracht. Afvoer vindt plaats via het Stationsplein en de Spoorstraat. Grond, die opnieuw te gebruiken is, wordt na keuring, teruggebracht in de ontgravingsput. Daarna vindt aanvulling van de saneringsput plaats met schone grond.

Het terrein was vroeger grotendeels lager gelegen en is in de loop der jaren opgehoogd met grond en puin. Dit materiaal is deels verontreinigd. Het opstelterrein is verder uitgebreid en diverse bodembedreigende activiteiten (brandstoffenhandel, opslag etc.) hebben plaatsgevonden. In de bodem bevinden zich stoffen als zware metalen, minerale olie, asbest en PAK’s. PAK’s zijn een groep stoffen die kunnen ontstaan bij onvolledige verbranding van brandstoffen zoals kolen en olie. De verontreinigingen vormen geen gevaar voor de omwonenden of passanten.

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart (o.a. bommen onderzoek). De rijksoverheid heeft ingestemd met het definitief buiten gebruik stellen van een groot deel van het huidige opstelterrein. Ten behoeve van de bodemsanering wordt een klein deel van de sporen verwijderd.

Half mei zullen de saneringswerkzaamheden op de locatie starten. De eerste fase van de werkzaamheden wordt eind juli beëindigd. De tweede fase (start na de bouwvak) is hopelijk oktober klaar.

Voor vragen neemt u contact op met Marc de Jong 0620602676 of Annemarie Rooden 0651569050 beiden van SBNS.

nieuwe park sanering lombok

Sanering Lombok terrein