Reconstructie Crabethstraat (zuidelijk deel) Reageren uitgeschakeld

Gemeente Gouda heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het riool in het zuidelijke deel van de Crabethstraat. Dit is het gedeelte gelegen tussen de Kattensingel en het Crabethpark. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het riool in slechte staat verkeert en aan vervanging toe is.

Op basis van de bevindingen heeft de gemeente besloten niet alleen het riool te vervangen maar dit deel van de straat ook in zijn geheel te reconstrueren en waar mogelijk op te hogen. Het deel van de Crabethstraat tussen het Crabethpark en de Vredebest nemen wij niet mee in de werkzaamheden omdat hier geen riool ligt. Inmiddels is een ingenieursbureau van start gegaan met de voorbereidende werkzaamheden en het uitwerken van het ontwerp volgens de huidige ontwerprichtlijnen. Op hoofdlijnen  betekent dit dat de inrichting grotendeels gelijk blijft aan de huidige met behoud van de aanwezige bomen. De asfaltverharding van de rijbaan maakt plaats voor betonstraatstenen.

Inloopavond
Zodra het ontwerp van de nieuwe inrichting gereed is vindt er een zogenaamde inloopavond voor omwonenden plaats. Men kan dan kennis nemen van het ontwerp en de bijbehorende planning. Er is tevens gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze inloopavond staat gepland  voor medio november 2015.

Vragen
Met vragen over dit project kunt u terecht bij de heer J. de Vries, projectleider bij de afdeling Projecten openbare ruimte, bereikbaar via 0182-588314.