Platform Zuidelijk Stationsgebied

Het was even spannend afgelopen woensdag de 19e juni: het raadsdebat over het zuidelijk stationsgebied. Het voorliggende besluit zou grote gevolgen hebben voor onze woonomgeving. Wij als bewoners vonden het een slecht plan met name omdat de verkeersafwikkeling niet goed geregeld was, en we vraagtekens hadden bij de aantallen die in de verkeersanalyse werden genoemd. Er komen geen fietsers en voetgangers in de analyse voor, en zij zijn toch juist de

gebruikers van het stationsgebied.  In het plan zijn twee veel te grote winkels (AH en Mediamarkt) gepland en een parkeergarage voor 200 auto’s. Bovendien zag het plan er architectonisch ook nog niet aantrekkelijk uit. De meeste raadsleden waren om diezelfde redenen dan ook niet ingenomen met het plan en zullen (besluitvorming) niet gaan instemmen met het voorliggende besluit (geschreven vòòr 3 juli).

Het blijft natuurlijk nog even afwachten maar we hebben er nu goede hoop op dat het plan niet doorgaat. Hopelijk kunnen we om de tafel met een (andere?) projectontwikkelaar die een wat realistischer plan kan maken. Waar bewoners, gebruikers en de stad Gouda tevreden mee kunnen zijn.