Platanen

De vernieuwing van het Stationsplein gaat onverminderd door. Belangrijk voor de gebruikers van het station is dat de Oostelijke fietsenstalling vanaf 8 februari geopend is. Een week later, zodra alle fietsende bezoekers hun weg naar de stalling hebben gevonden, starten de werkzaamheden aan de Westelijke fietsenstalling.

Om deze stalling te kunnen bouwen is het helaas nodig om een paar bomen te kappen. Dit is inmiddels gebeurd op 19 februari. In het stationsgebied is veel aandacht voor groen. Zo zijn er langs de Vredebest nieuwe bomen geplant. Ook blijven de monumentale platanen natuurlijk behouden en worden deze goed verzorgd. Rondom deze mooie bomen zijn fraaie plantvakken gerealiseerd. Veel groen is overigens niet alleen mooi, maar ook belangrijk! Bijvoorbeeld voor de afvoer van (overtollig) water en om hittestress tegen te gaan.