Opschoonactie 15 maart Reageren uitgeschakeld

Vrijdagmorgen 15 maart ruimden ruim zestig leerlingen van de scholen De Goudse Waarden en GSG Het Segment samen met buurtbewoners, docenten, medewerkers van Stadstoezicht en Cyclus zwerfvuil in onze wijk op. Cora van Leeuwen, lid van het buurtpreventieteam, had net als voorafgaande jaren de actie weer perfect georganiseerd.

Ik was zelf ingedeeld bij een groepje met een medewerker van Stadstoezicht en drie leerlingen (twee anderen waren ziek). Warm aangekleed, het was guur weer met nu en dan wat sneeuw, gingen we voorzien van vuilniszakken, plastic handschoenen en prikkers op weg naar het Stationsgebied en het eerste deel van de Kattensingel; ons werkterrein voor die ochtend. Hier en daar een blikje en stukken plastic, waaronder vrij veel lege wietzakjes, werden onderweg al meegenomen. In het stationsgebied verwijderden de leerlingen lagen aanplakbiljetten op een nutsvoorzieningenkast nabij het parkeerterrein naar de ABN AMRO (zie foto); een opschoontip van de medewerker van Stadstoezicht. Een sopje moet het werk nog afmaken, maar voor hoe lang? De kasten, waarvan er steeds meer in allerlei uitvoeringen lijken te verschijnen, verdienen al geen schoonheidsprijs, maar aanplakbiljetten en graffiti maken ze ronduit storend. Rondom de kast in de bosschages lagen meerdere whisky- en deels kapotte bierflessen. Deze plek en in het water van de singel nabij de boten waren de enige locaties waar ons groepje toch nog heel wat afval kon ruimen. Verder was onze route beduidend schoner dan het jaren geleden was, op ladingen peuken na, die we niet met een prikker kunnen opruimen. Acht jaar geleden, in 2006, toen we als wijk de eerste grote opschoonactie samen met de scholen organiseerden, haalden we nog maar liefst 750 kg van de straat!

Geen leegstand, zoals destijds bijvoorbeeld het Trafogebouw, en verwaarloosde omgeving in afwachting van nieuwbouw, en veel minder grote stukken met rommelige onaantrekkelijke struiken waar je afval nauwelijks uit kunt verwijderen zullen in combinatie met schoon houden ongetwijfeld hieraan bijdragen. En als de omgeving er aantrekkelijker uitziet, blijft het ook schoner. Grote uitzonderingen blijven de (nieuwe) snoeproute en hondenpoep. Ik telde maar liefst 18 hoopjes hondenpoep alleen al langs het smalle deel van de vijver, daar waar vroeger een kleurrijk plantenvak was.

Toevoeging vanuit het buurtpreventieteam: er blijven regelmatig klachten binnenkomen over grof vuil op de stoep nabij de tegenwoordig ondergrondse containers in het Winterdijkgebied. Dit afval hoor je zelf weg te brengen naar het afvalverwerkingsstation aan de Goudkade! Doen!! Houd de buurt netjes! Cyclus heeft bij de schoonmaakactie hier grofvuil meegenomen voordat het gaat rondzwerven in de buurt. Bedankt Cyclus!