Nieuws van de Blokwoningen Reageren uitgeschakeld

Alle bewoners van de blokwoningen hebben afgelopen maand een brief ontvangen met de vraag of ze lid willen worden van de bewonersvereniging. De afgelopen weken zijn Manon Vonk, Matthijs de Vink en Mirjam Schoonderwoerd (wijkconsulent) de deuren langs geweest om de inschrijfformulieren op te halen. Veel bewoners hebben al positief gereageerd door zich op te geven.

De VVBW (Vereniging van Blokwoningen) was tot nu toe een vereniging alleen voor de huiseigenaren, ooit opgericht om collectief de problemen met het riool aan te pakken. De bewoners van de huurwoningen waren niet georganiseerd. Nu is besloten de vereniging open te stellen voor alle bewoners. De vereniging wordt het aanspreekpunt voor de hele buurt en kan opkomen voor het gezamenlijk belang. Er is goed contact met Woonpartners, de grootste verhuurder, en met de sociale partners als het wijkteam, de gemeente en de politie. En waar het de vereniging vooral om gaat: de leefbaarheid van de buurt, de veiligheid, activiteiten voor de kinderen, mooi groen in het plantsoen, praktische zaken als de aanschaf van een gezamenlijke ladder. Hopelijk horen de zorgen om het riool binnenkort tot het verleden……..