Nieuwe Rode Dorp in de bloemetjes gezet Reageren uitgeschakeld

Zaterdagmiddag 22 juni werd ons nieuwe Rode Dorp officieel geopend. Een half jaar nadat de laatste woningen zijn opgeleverd. En ook op een moment dat de werkzaamheden langs de Winterdijk voor een nieuwe riolering zijn afgerond. In de planning was meegenomen dat we natuurlijk op prachtig weer mochten rekenen, met een net begonnen zomer. Om dat gelijk maar af te ronden: het was geen best weer, regenachtig, aan de frisse kant en behoorlijk veel wind. Dat laatste had ook effect op de tenten die waren opgebouwd. Niet alle palen zijn recht gebleven en er moest meer dan normaal getuid worden. Dan leer je overigens de nieuwe bewoners wel snel kennen, want overal kwam materiaal vandaan om de tenten toch overeind te houden en met succes; de tenten hebben het gehouden, de geluidsinstallatie is droog gebleven en ook de vele lekkere hapjes die de buurt had bereid konden in de bedoelde kwaliteit worden opgegeten.

Met de nieuwbouw is Hoogvliet uit dat gebiedje verdwenen, maar dat was deze middag niet merkbaar.  Want Hoogvliet trad op als gulle sponsor met hapjes en drank. Bedankt! Aan sponsors was geen gebrek want Dura Vermeer als de bouwer en Mozaïek Wonen als de opdrachtgever stelden voor deze opening geld beschikbaar.

Er waren veel activiteiten. Monique Havelaar en Piet Verhage hadden een heel leuke puzzeltocht in elkaar gezet door het hele gebied, met veel vragen die op een ludieke manier beantwoord moesten worden. Een groot opblaasbaar springkussen waar alle kinderen van de wijk tegelijkertijd  hun energie kwijt leken te kunnen. Al eerder zijn we begonnen om geveltuintjes te pushen.

Op de Dag van het Park konden daarvoor plantjes besteld worden. En ook nu weer was er een enorme verscheidenheid van kleine en grotere planten te koop tegen sterk gereduceerde prijzen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Het leek wel of veel bewoners op dit moment gewacht hadden en of ook de architect al jaren geleden wist dat dit initiatief er aankwam. De huizen in het Rode Dorp hebben langs de voorgevel een iets verhoogde rand van anderhalve tegel breed. En die tegels zijn er makkelijk uit te halen. Stort vervolgens een beetje aarde, koop bij het kraampje wat planten en klaar is Kees, en ook Hammed. Zaterdagmiddag 22 juni zijn er in onze wijk heel veel mooie geveltuintjes bijgekomen. Zoals al eerder gemeld gaan we in september vaststellen welke geveltuintjes er het mooist uitzien. Dat laten we aan de Groencommissie over. Maar het Rode Dorp levert heel wat kandidaten op. De gevels kregen nog meer aandacht, want de wijk stimuleert ook de aanschaf van gevelkasten waar gierzwaluwen kunnen nestelen. Want die vogels hebben het moeilijk. Daar zijn er tien van verkocht en als u alsnog wilt meedoen kan dat.

Ook de jeu de boules baan is officieel geopend. De drie sponsoren, Jac. Bezemer, Gouwestein en het Wijkteam vormden een team tegen bewoners van het Rode Dorp. Er werd een echte wedstrijd gespeeld die glansrijk door Het Rode Dorp gewonnen is. De uitslag was 13-4. Daarmee is de baan ingegooid en we hopen dat veel bewoners uit de hele wijk er gebruik van gaan maken.

Om vijf uur vond de officiële opening plaats, rondom de kopgevel bij het speelplaatsje. Daar waren drie rechthoeken afgedekt van hetzelfde formaat als de ramen in die gevel. En de wind zorgde ervoor dat al voortijdig zichtbaar was dat er foto’s hingen van het oude Rode Dorp. Achtereenvolgens voerden het woord: Peter Schönfeld, voorzitter wijkteam, Piet IJsselsteijn, vroegere bewoner van de wijk en voorzitter van de commissie die namens de bewoners van het toenmalige Rode Dorp de bouw heeft begeleid, Ben Peters van Mozaïek Wonen en Wethouder Hans van den Akker. Het leverde een mooi plaatje op van honderd jaar woningcoöperatie en de worsteling om tot dit nieuwe wijkje te komen. Een stukje van dit moeizame proces beschrijft Piet in een aparte bijdrage.

De drie panelen werden vervolgens met enige moeite onthuld door Piet, de wethouder en door twee van de jongste nieuwe bewoners (op de foto net zichtbaar achter de wethouder). Door de harde wind was een stevige bevestiging van de bedekking nodig en daar waren de trekkoordjes niet op berekend. Uiteindelijk werd een drieluik van prachtige foto’s zichtbaar ter herinnering aan het vorige wijkje dat het zo’n negentig jaar heeft uitgehouden. Zo wordt een wandelingetje daar zeker de moeite waard. En er komt nog een grote foto te hangen op de hoek van de Spoorstraat en de Ferdinand Huyckstraat.

Vervolgens lieten kinderen zien dat er ook heel wat acrobatisch – en danstalent is komen wonen, met een leuke eerder die middag ingestudeerde streetdance onder leiding van Malika Vermeij. Daarna werden alle flessen geopend en schalen uitgestald. Dat leverde een goed verzorgde afsluiting op van een heel leuke middag.

Tot slot willen we Monique Havelaar, Malika Vermeij, Manon Vonk, Azzouz en Hannan Khoukhi en hun tweeling, Mohammed Baldane, Pieter Verhage en alle andere bewoners die geholpen hebben heel hartelijk danken voor hun bijdrage aan de organisatie van dit feest.

Er zijn bij de fotospeurtocht drie groepjes van drie personen geweest die precies hetzelfde aantal goed en/of fout hadden. Deze kinderen hebben dus eigenlijk een gedeelde eerste plaats. Inmiddels hebben alle kinderen een cadeautje gehad. Daarom noemen wij de namen van deze kinderen in de wijkkrant.

  • Niëma, Ousama en Nabil
  • Tanisha, Sam en Mariem
  • Mohammed, Ayoub en Mounssif

Jullie allemaal bedankt voor jullie inspanningen. Een heel mooie prestatie!!!!!