Nieuwe plannen voor zuidelijke Spoorzone

Op 3 april heeft Multi Vastgoed het nieuwe plan voor het Zuidelijke Stationsgebied aan de gemeenteraad gepresenteerd. Een overzicht van dit plan is op bijgaande tekening te zien. In grote lijnen komt het neer op een vervanging van de winkels aan de Vredebest en Spoorstraat met er bovenop 38 woningen. Verder zal het busstation verplaatst worden naar de noordkant van het station. Op de plaats van het busstation komt een grote supermarkt met daarboven een parkeergarage voor 250 auto’s.

Multi Vastgoed heeft ook een verkeersprognoseplan laten maken, dat voor belangstellenden beschikbaar is. Het wijkteam Nieuwe Park, bewoners van het van Bergen IJzendoornpark, bewoners verzameld in Platform Zuidelijk Stationsgebied (Crabethgebied) en de Kadebuurt zullen binnenkort met de gemeente in overleg gaan over met name de consequenties van dit plan voor onze wijk en de Kadebuurt. Onze zorgen liggen vooral op het gebied van het verkeer.